Waco AS
Juridisk navn:  Waco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51779580
Meierigata 17 Meierigata 17 Fax:
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 992154780
Aksjekapital: 1.650.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.79%
Resultat  
  
191.87%
Egenkapital  
  
-56.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 140.000 660.000 275.000 280.000 275.000
Resultat: 8.540.000 2.926.000 1.330.000 1.735.000 1.630.000
Egenkapital: 3.831.000 8.823.000 8.442.000 7.172.000 9.490.000
Regnskap for  Waco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 140.000 660.000 275.000 280.000 275.000
Driftskostnader -52.000 -46.000 -92.000 -88.000 -87.000
Driftsresultat 88.000 614.000 183.000 191.000 188.000
Finansinntekter 8.452.000 2.299.000 1.147.000 1.591.000 1.529.000
Finanskostnader 0 14.000 0 -48.000 -88.000
Finans 8.452.000 2.313.000 1.147.000 1.543.000 1.441.000
Resultat før skatt 8.540.000 2.926.000 1.330.000 1.735.000 1.630.000
Skattekostnad -31.000 -46.000 -60.000 -53.000 -81.000
Årsresultat 8.509.000 2.880.000 1.270.000 1.682.000 1.549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.828.000 4.828.000 5.988.000 5.306.000 10.854.000
Sum omløpsmidler 11.550.000 6.541.000 2.528.000 2.933.000 1.964.000
Sum eiendeler 17.378.000 11.369.000 8.516.000 8.239.000 12.818.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 5.064.000 4.684.000 3.414.000 5.732.000
Sum egenkapital 3.831.000 8.823.000 8.442.000 7.172.000 9.490.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 16.000 0 0 1.057.000
Sum kortsiktig gjeld 13.534.000 2.530.000 74.000 1.067.000 2.271.000
Sum gjeld og egenkapital 17.378.000 11.368.000 8.516.000 8.239.000 12.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 140.000 660.000 275.000 280.000 275.000
Driftsinntekter 140.000 660.000 275.000 280.000 275.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -41.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -46.000 -51.000 -47.000 -46.000
Driftskostnader -52.000 -46.000 -92.000 -88.000 -87.000
Driftsresultat 88.000 614.000 183.000 191.000 188.000
Finansinntekter 8.452.000 2.299.000 1.147.000 1.591.000 1.529.000
Finanskostnader 0 14.000 0 -48.000 -88.000
Finans 8.452.000 2.313.000 1.147.000 1.543.000 1.441.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -13.500.000 -2.500.000 0 -4.000.000 -1.000.000
Årsresultat 8.509.000 2.880.000 1.270.000 1.682.000 1.549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.998.000 1.998.000 3.628.000 3.669.000 3.710.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.998.000 1.998.000 3.628.000 3.669.000 3.710.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.831.000 2.831.000 2.360.000 1.637.000 7.144.000
Sum anleggsmidler 5.828.000 4.828.000 5.988.000 5.306.000 10.854.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 140.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 631.000 617.000 606.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.143.000 2.904.000 318.000 245.000 564.000
Sum omløpsmidler 11.550.000 6.541.000 2.528.000 2.933.000 1.964.000
Sum eiendeler 17.378.000 11.369.000 8.516.000 8.239.000 12.818.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 5.064.000 4.684.000 3.414.000 5.732.000
Sum egenkapital 3.831.000 8.823.000 8.442.000 7.172.000 9.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 16.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 14.000 14.000 1.190.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 16.000 0 0 1.057.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 34.000 30.000 60.000 53.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -13.500.000 -2.500.000 0 -4.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.534.000 2.530.000 74.000 1.067.000 2.271.000
Sum gjeld og egenkapital 17.378.000 11.368.000 8.516.000 8.239.000 12.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.984.000 4.011.000 2.454.000 1.866.000 -307.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.6 34.2 2.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 2.6 34.2 2.7 0.9
Soliditet 2 77.6 99.1 8 74.0
Resultatgrad 62.9 9 66.5 68.2 68.4
Rentedekningsgrad -43.9 4 19.5
Gjeldsgrad 3.5 0.3 0 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 49.1 25.6 15.6 21.6 13.4
Signatur
08.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex