Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Walentin As
Juridisk navn:  Walentin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Uranusvegen 52 Uranusvegen 52 Fax:
9024 Tomasjord 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 918307702
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johnny Hansen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
90%
Egenkapital  
  
-4.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -1.000 -10.000 0
Egenkapital: 21.000 22.000 30.000
Regnskap for  Walentin As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -11.000 0
Driftsresultat -1.000 -11.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -10.000 0
Skattekostnad 0 2.000 0
Årsresultat -1.000 -8.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 19.000 20.000 30.000
Sum eiendeler 21.000 22.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 -8.000 0
Sum egenkapital 21.000 22.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000 22.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -11.000 0
Driftskostnader -1.000 -11.000 0
Driftsresultat -1.000 -11.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 -8.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.000 20.000 30.000
Sum omløpsmidler 19.000 20.000 30.000
Sum eiendeler 21.000 22.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 -8.000 0
Sum egenkapital 21.000 22.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000 22.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 20.000 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -4.8 0
Signatur
09.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
BERSVENDSEN GEIR
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex