Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wasp Invest As
Juridisk navn:  Wasp Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22562600
Rådyrfaret 12 Rådyrfaret 12 Fax: 22562599
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989028804
Aksjekapital: 159.290 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fast Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-52.84%
Egenkapital  
  
15.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 68.000 0 0 0 0
Resultat: 597.000 1.266.000 476.000 -21.000 719.000
Egenkapital: 4.508.000 3.911.000 2.646.000 2.169.000 2.191.000
Regnskap for  Wasp Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 68.000 0 0 0 0
Driftskostnader -71.000 -32.000 -20.000 -29.000 -17.000
Driftsresultat -4.000 -32.000 -20.000 -29.000 -17.000
Finansinntekter 644.000 1.298.000 497.000 8.000 735.000
Finanskostnader -44.000 0 0 0 0
Finans 600.000 1.298.000 497.000 8.000 735.000
Resultat før skatt 597.000 1.266.000 476.000 -21.000 719.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 597.000 1.266.000 476.000 -21.000 719.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.145.000 268.000 268.000 268.000 268.000
Sum omløpsmidler 362.000 3.644.000 2.378.000 1.904.000 1.924.000
Sum eiendeler 4.507.000 3.912.000 2.646.000 2.172.000 2.192.000
Sum opptjent egenkapital 4.330.000 3.734.000 2.468.000 1.992.000 2.013.000
Sum egenkapital 4.508.000 3.911.000 2.646.000 2.169.000 2.191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 4.508.000 3.912.000 2.646.000 2.172.000 2.192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 68.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 68.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -32.000 -20.000 -29.000 -17.000
Driftskostnader -71.000 -32.000 -20.000 -29.000 -17.000
Driftsresultat -4.000 -32.000 -20.000 -29.000 -17.000
Finansinntekter 644.000 1.298.000 497.000 8.000 735.000
Finanskostnader -44.000 0 0 0 0
Finans 600.000 1.298.000 497.000 8.000 735.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 597.000 1.266.000 476.000 -21.000 719.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.750.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.876.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 269.000 268.000 268.000 268.000 268.000
Sum anleggsmidler 4.145.000 268.000 268.000 268.000 268.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 2.011.000 0 0 0
Kasse, bank 360.000 1.633.000 2.378.000 1.904.000 1.924.000
Sum omløpsmidler 362.000 3.644.000 2.378.000 1.904.000 1.924.000
Sum eiendeler 4.507.000 3.912.000 2.646.000 2.172.000 2.192.000
Sum opptjent egenkapital 4.330.000 3.734.000 2.468.000 1.992.000 2.013.000
Sum egenkapital 4.508.000 3.911.000 2.646.000 2.169.000 2.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 4.508.000 3.912.000 2.646.000 2.172.000 2.192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 3.644.000 2.378.000 1.902.000 1.923.000
Likviditetsgrad 1 9 1924.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 9 1924.1
Soliditet 1 1 1 99.9 100.0
Resultatgrad -5.9
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.2 32.4 1 32.8
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex