Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Waterline AS
Juridisk navn:  Waterline AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70193700
Kongshaugstranda 101 Kongshaugstranda 101 Fax: 70191997
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 985349428
Aksjekapital: 133.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/24/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Regnskapsfører: Andre Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.18%
Resultat  
  
-24.81%
Egenkapital  
  
32.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 77.945.000 52.250.000 49.831.000 42.542.000 30.669.000
Resultat: 594.000 790.000 179.000 729.000 587.000
Egenkapital: 4.298.000 3.248.000 2.649.000 2.324.000 1.302.000
Regnskap for  Waterline AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 77.945.000 52.250.000 49.831.000 42.542.000 30.669.000
Driftskostnader -77.120.000 -51.259.000 -49.459.000 -41.727.000 -30.048.000
Driftsresultat 825.000 991.000 373.000 814.000 621.000
Finansinntekter 9.000 3.000 10.000 19.000 36.000
Finanskostnader -241.000 -205.000 -204.000 -104.000 -70.000
Finans -232.000 -202.000 -194.000 -85.000 -34.000
Resultat før skatt 594.000 790.000 179.000 729.000 587.000
Skattekostnad 457.000 -191.000 146.000 -208.000 -159.000
Årsresultat 1.050.000 599.000 325.000 522.000 429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.215.000 998.000 1.474.000 493.000 266.000
Sum omløpsmidler 23.159.000 15.498.000 11.355.000 9.506.000 7.527.000
Sum eiendeler 24.374.000 16.496.000 12.829.000 9.999.000 7.793.000
Sum opptjent egenkapital 3.698.000 2.648.000 2.049.000 1.724.000 1.202.000
Sum egenkapital 4.298.000 3.248.000 2.649.000 2.324.000 1.302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.077.000 13.249.000 10.179.000 7.676.000 6.492.000
Sum gjeld og egenkapital 24.375.000 16.497.000 12.828.000 10.000.000 7.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.945.000 52.250.000 49.831.000 42.542.000 30.669.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 77.945.000 52.250.000 49.831.000 42.542.000 30.669.000
Varekostnad -61.755.000 -38.564.000 -38.583.000 -32.403.000 -23.392.000
Lønninger -10.035.000 -7.540.000 -6.903.000 -6.207.000 -4.239.000
Avskrivning -366.000 -363.000 -227.000 -157.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.964.000 -4.792.000 -3.746.000 -2.960.000 -2.299.000
Driftskostnader -77.120.000 -51.259.000 -49.459.000 -41.727.000 -30.048.000
Driftsresultat 825.000 991.000 373.000 814.000 621.000
Finansinntekter 9.000 3.000 10.000 19.000 36.000
Finanskostnader -241.000 -205.000 -204.000 -104.000 -70.000
Finans -232.000 -202.000 -194.000 -85.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.050.000 599.000 325.000 522.000 429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 498.000 41.000 217.000 71.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 3.000 21.000 39.000 57.000
Driftsløsøre 718.000 954.000 1.236.000 378.000 128.000
Sum varige driftsmidler 718.000 957.000 1.257.000 417.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.215.000 998.000 1.474.000 493.000 266.000
Varebeholdning 11.366.000 7.621.000 6.116.000 5.139.000 2.551.000
Kundefordringer 10.150.000 6.097.000 4.404.000 3.393.000 4.073.000
Andre fordringer 1.557.000 1.567.000 557.000 484.000 181.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 213.000 278.000 490.000 723.000
Sum omløpsmidler 23.159.000 15.498.000 11.355.000 9.506.000 7.527.000
Sum eiendeler 24.374.000 16.496.000 12.829.000 9.999.000 7.793.000
Sum opptjent egenkapital 3.698.000 2.648.000 2.049.000 1.724.000 1.202.000
Sum egenkapital 4.298.000 3.248.000 2.649.000 2.324.000 1.302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.512.000 2.269.000 1.872.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.609.000 9.420.000 7.775.000 6.265.000 4.296.000
Betalbar skatt 0 15.000 -800.000 203.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 1.072.000 878.000 762.000 699.000 268.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 883.000 667.000 571.000 509.000 1.716.000
Sum kortsiktig gjeld 20.077.000 13.249.000 10.179.000 7.676.000 6.492.000
Sum gjeld og egenkapital 24.375.000 16.497.000 12.828.000 10.000.000 7.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.082.000 2.249.000 1.176.000 1.830.000 1.035.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8
Soliditet 17.6 19.7 20.7 23.2 16.7
Resultatgrad 1.1 1.9 0.7 1.9 2.0
Rentedekningsgrad 3.4 4.8 1.8 8.0 9.4
Gjeldsgrad 4.7 4.1 3.8 3.3 5.0
Total kapitalrentabilitet 3.4 6 3 8.3 8.4
Signatur
24.10.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex