Watoto Norge
Juridisk navn:  Watoto Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97761010
Postboks 200 Langgata 97 Fax:
4302 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 994172166
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/1/2009 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Grand Revisjon As
Regnskapsfører: Norøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.19%
Resultat  
  
32.11%
Egenkapital  
  
-29.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.308.000 10.364.000 9.748.000 8.481.000 7.304.000
Resultat: -129.000 -190.000 231.000 -231.000 43.000
Egenkapital: 306.000 434.000 624.000 124.000 354.000
Regnskap for  Watoto Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.308.000 10.364.000 9.748.000 8.481.000 7.304.000
Driftskostnader -9.441.000 -10.552.000 -9.536.000 -8.702.000 -7.241.000
Driftsresultat -133.000 -189.000 212.000 -221.000 62.000
Finansinntekter 4.000 1.000 19.000 3.000 29.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -13.000 -48.000
Finans 4.000 -1.000 18.000 -10.000 -19.000
Resultat før skatt -129.000 -190.000 231.000 -231.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -129.000 -190.000 231.000 -231.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.197.000 1.604.000 2.167.000 1.507.000 1.745.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.604.000 2.167.000 1.507.000 1.745.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 434.000 624.000 124.000 354.000
Sum egenkapital 306.000 434.000 624.000 124.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 891.000 1.170.000 1.543.000 1.383.000 1.391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.197.000 1.604.000 2.167.000 1.507.000 1.745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 256.000 427.000 356.000 8.481.000 7.304.000
Andre inntekter 9.052.000 9.937.000 9.392.000 0 0
Driftsinntekter 9.308.000 10.364.000 9.748.000 8.481.000 7.304.000
Varekostnad -6.960.000 -7.159.000 -6.851.000 -5.231.000 -4.737.000
Lønninger -1.162.000 -1.116.000 -885.000 -549.000 -409.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.319.000 -2.277.000 -1.800.000 -2.922.000 -2.095.000
Driftskostnader -9.441.000 -10.552.000 -9.536.000 -8.702.000 -7.241.000
Driftsresultat -133.000 -189.000 212.000 -221.000 62.000
Finansinntekter 4.000 1.000 19.000 3.000 29.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -13.000 -48.000
Finans 4.000 -1.000 18.000 -10.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -129.000 -190.000 231.000 -231.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 32.000 164.000 88.000 0 0
Kundefordringer 30.000 111.000 112.000 54.000 311.000
Andre fordringer 73.000 29.000 62.000 17.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 665.000 250.000 917.000 910.000 731.000
Sum omløpsmidler 1.197.000 1.604.000 2.167.000 1.507.000 1.745.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.604.000 2.167.000 1.507.000 1.745.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 434.000 624.000 124.000 354.000
Sum egenkapital 306.000 434.000 624.000 124.000 354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 634.000 1.094.000 500.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 669.000 141.000 107.000 635.000 974.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 138.000 83.000 146.000 137.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 257.000 259.000 101.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 891.000 1.170.000 1.543.000 1.383.000 1.391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.197.000 1.604.000 2.167.000 1.507.000 1.745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 434.000 624.000 124.000 354.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3
Soliditet 25.6 27.1 28.8 8.2 20.3
Resultatgrad -1.4 -1.8 2.2 -2.6 0.8
Rentedekningsgrad -94.5 2 -16.8 1.9
Gjeldsgrad 2.9 2.7 2.5 11.2 3.9
Total kapitalrentabilitet -10.8 -11.7 10.7 -14.5 5.2
Signatur
10.07.2019
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex