Weisshorn AS
Juridisk navn:  Weisshorn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22404000
Postboks 389 Sentrum Vulkan 16 Fax: 22404001
0102 Oslo 178 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992100109
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
250.62%
Egenkapital  
  
39.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 27.524.000 7.850.000 549.000 670.000 753.000
Egenkapital: 85.460.000 61.412.000 40.088.000 42.171.000 41.668.000
Regnskap for  Weisshorn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -42.000 -27.000 -16.000 -22.000 -17.000
Driftsresultat -42.000 -27.000 -16.000 -22.000 -17.000
Finansinntekter 27.566.000 7.878.000 566.000 692.000 771.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 27.565.000 7.878.000 566.000 692.000 770.000
Resultat før skatt 27.524.000 7.850.000 549.000 670.000 753.000
Skattekostnad -576.000 -273.000 -132.000 -167.000 -204.000
Årsresultat 26.948.000 7.577.000 417.000 503.000 549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.470.000 13.459.000 13.734.000 13.734.000 9.738.000
Sum omløpsmidler 566.000 49.325.000 29.091.000 28.611.000 34.634.000
Sum eiendeler 90.036.000 62.784.000 42.825.000 42.345.000 44.372.000
Sum opptjent egenkapital 85.154.000 61.106.000 39.782.000 41.915.000 41.412.000
Sum egenkapital 85.460.000 61.412.000 40.088.000 42.171.000 41.668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.576.000 1.373.000 2.736.000 174.000 2.704.000
Sum gjeld og egenkapital 90.036.000 62.785.000 42.824.000 42.345.000 44.372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -27.000 -16.000 -22.000 -17.000
Driftskostnader -42.000 -27.000 -16.000 -22.000 -17.000
Driftsresultat -42.000 -27.000 -16.000 -22.000 -17.000
Finansinntekter 27.566.000 7.878.000 566.000 692.000 771.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 27.565.000 7.878.000 566.000 692.000 770.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.900.000 0 -2.600.000 0 -2.500.000
Årsresultat 26.948.000 7.577.000 417.000 503.000 549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 89.470.000 13.459.000 13.734.000 13.734.000 9.738.000
Sum anleggsmidler 89.470.000 13.459.000 13.734.000 13.734.000 9.738.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 48.450.000 28.640.000 28.075.000 34.381.000
Sum investeringer 200.000 0 0 0 0
Kasse, bank 366.000 875.000 451.000 535.000 253.000
Sum omløpsmidler 566.000 49.325.000 29.091.000 28.611.000 34.634.000
Sum eiendeler 90.036.000 62.784.000 42.825.000 42.345.000 44.372.000
Sum opptjent egenkapital 85.154.000 61.106.000 39.782.000 41.915.000 41.412.000
Sum egenkapital 85.460.000 61.412.000 40.088.000 42.171.000 41.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 5.000 6.000 0
Betalbar skatt 576.000 273.000 132.000 167.000 204.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.900.000 0 -2.600.000 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.100.000 1.100.000 2.600.000 0 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 4.576.000 1.373.000 2.736.000 174.000 2.704.000
Sum gjeld og egenkapital 90.036.000 62.785.000 42.824.000 42.345.000 44.372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.010.000 47.952.000 26.355.000 28.437.000 31.930.000
Likviditetsgrad 1 0.1 35.9 10.6 164.4 12.8
Likviditetsgrad 2 0.1 35.9 10.6 164.4 12.9
Soliditet 94.9 97.8 93.6 99.6 93.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 754.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 30.6 12.5 1.3 1.6 1.7
Signatur
11.12.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex