Wepco AS
Juridisk navn:  Wepco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51877700
Finnestadjordet 10 Finnestadjordet 10 Fax: 51877740
4029 Stavanger 4029 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 933766977
Aksjekapital: 5.267.400 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 7/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.69%
Resultat  
  
122.09%
Egenkapital  
  
-32.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 79.788.000 59.240.000 52.614.000 75.533.000 103.797.000
Resultat: 2.098.000 -9.496.000 -11.520.000 -18.913.000 -4.794.000
Egenkapital: 17.767.000 26.469.000 35.965.000 47.484.000 63.408.000
Regnskap for  Wepco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 79.788.000 59.240.000 52.614.000 75.533.000 103.797.000
Driftskostnader -82.177.000 -67.255.000 -62.845.000 -85.886.000 -100.698.000
Driftsresultat -2.391.000 -8.015.000 -10.232.000 -10.353.000 3.098.000
Finansinntekter 6.310.000 109.000 22.000 105.000 685.000
Finanskostnader -1.821.000 -1.590.000 -1.310.000 -8.664.000 -8.578.000
Finans 4.489.000 -1.481.000 -1.288.000 -8.559.000 -7.893.000
Resultat før skatt 2.098.000 -9.496.000 -11.520.000 -18.913.000 -4.794.000
Skattekostnad 0 0 0 2.990.000 -648.000
Årsresultat 2.098.000 -9.496.000 -11.520.000 -15.924.000 -5.442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.051.000 58.050.000 66.285.000 75.365.000 90.005.000
Sum omløpsmidler 20.634.000 18.218.000 15.865.000 18.369.000 34.912.000
Sum eiendeler 67.685.000 76.268.000 82.150.000 93.734.000 124.917.000
Sum opptjent egenkapital 2.342.000 244.000 9.740.000 21.260.000 37.183.000
Sum egenkapital 17.767.000 26.469.000 35.965.000 47.484.000 63.408.000
Sum langsiktig gjeld 30.747.000 35.360.000 36.055.000 33.484.000 42.223.000
Sum kortsiktig gjeld 19.171.000 14.439.000 10.131.000 12.765.000 19.286.000
Sum gjeld og egenkapital 67.685.000 76.268.000 82.151.000 93.734.000 124.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.788.000 59.240.000 52.614.000 75.533.000 103.797.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 79.788.000 59.240.000 52.614.000 75.533.000 103.797.000
Varekostnad -21.620.000 -16.180.000 -12.162.000 -21.738.000 -30.501.000
Lønninger -37.913.000 -32.605.000 -30.641.000 -39.673.000 -44.892.000
Avskrivning -7.596.000 -8.205.000 -9.255.000 -10.118.000 -9.826.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.001.000 -10.728.000 -10.155.000 -13.144.000 -16.422.000
Driftskostnader -82.177.000 -67.255.000 -62.845.000 -85.886.000 -100.698.000
Driftsresultat -2.391.000 -8.015.000 -10.232.000 -10.353.000 3.098.000
Finansinntekter 6.310.000 109.000 22.000 105.000 685.000
Finanskostnader -1.821.000 -1.590.000 -1.310.000 -8.664.000 -8.578.000
Finans 4.489.000 -1.481.000 -1.288.000 -8.559.000 -7.893.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.098.000 -9.496.000 -11.520.000 -15.924.000 -5.442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 851.000 851.000 851.000 851.000 0
Fast eiendom 27.486.000 29.238.000 31.030.000 32.924.000 35.010.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.280.000 23.026.000 29.464.000 36.650.000 43.023.000
Sum varige driftsmidler 45.766.000 52.264.000 60.494.000 69.574.000 78.033.000
Sum finansielle anleggsmidler 435.000 4.935.000 4.940.000 4.940.000 11.972.000
Sum anleggsmidler 47.051.000 58.050.000 66.285.000 75.365.000 90.005.000
Varebeholdning 1.478.000 2.287.000 1.741.000 2.502.000 4.280.000
Kundefordringer 16.843.000 13.796.000 6.526.000 11.446.000 17.084.000
Andre fordringer 772.000 664.000 1.268.000 1.291.000 456.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.540.000 1.471.000 6.330.000 3.130.000 13.092.000
Sum omløpsmidler 20.634.000 18.218.000 15.865.000 18.369.000 34.912.000
Sum eiendeler 67.685.000 76.268.000 82.150.000 93.734.000 124.917.000
Sum opptjent egenkapital 2.342.000 244.000 9.740.000 21.260.000 37.183.000
Sum egenkapital 17.767.000 26.469.000 35.965.000 47.484.000 63.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.139.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.067.000 94.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.747.000 35.360.000 36.055.000 33.484.000 42.223.000
Leverandørgjeld 4.895.000 5.330.000 3.561.000 4.403.000 8.472.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 222.000
Skyldig offentlige avgifter 3.327.000 4.609.000 2.743.000 3.208.000 4.702.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.883.000 4.406.000 3.827.000 5.155.000 5.889.000
Sum kortsiktig gjeld 19.171.000 14.439.000 10.131.000 12.765.000 19.286.000
Sum gjeld og egenkapital 67.685.000 76.268.000 82.151.000 93.734.000 124.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.463.000 3.779.000 5.734.000 5.604.000 15.626.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.6 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.4 1.3 1.6
Soliditet 26.2 34.7 43.8 50.7 50.8
Resultatgrad -13.5 -19.4 -13.7 3.0
Rentedekningsgrad -1.3 -7.8 -1.2 0.4
Gjeldsgrad 2.8 1.9 1.3 1.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 5.8 -10.4 -12.4 -10.9 3.0
Signatur
01.09.2017
SELSKAPET TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
PROKURA HVER FOR SEG
RAMSLAND DAG ODDVAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex