Wergeland Halsvik AS
Juridisk navn:  Wergeland Halsvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57781800
Gulafjordvegen 75 Gulafjordvegen 75 Fax: 57781801
5960 Dalsøyra 5960 Dalsøyra
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 936482104
Aksjekapital: 2.134.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/21/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.75%
Resultat  
  
86.75%
Egenkapital  
  
-6.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 113.236.000 100.428.000 170.447.000 94.441.000 69.539.000
Resultat: 23.475.000 12.570.000 25.286.000 25.169.000 15.625.000
Egenkapital: 33.317.000 35.613.000 44.502.000 43.924.000 39.595.000
Regnskap for  Wergeland Halsvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 113.236.000 100.428.000 170.447.000 94.441.000 69.539.000
Driftskostnader -90.120.000 -88.530.000 -145.823.000 -70.221.000 -55.036.000
Driftsresultat 23.115.000 11.897.000 24.624.000 24.220.000 14.504.000
Finansinntekter 376.000 695.000 685.000 1.003.000 1.151.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -22.000 -53.000 -30.000
Finans 361.000 673.000 663.000 950.000 1.121.000
Resultat før skatt 23.475.000 12.570.000 25.286.000 25.169.000 15.625.000
Skattekostnad -5.772.000 -3.459.000 -6.708.000 -7.502.000 -4.232.000
Årsresultat 17.704.000 9.111.000 18.579.000 17.668.000 11.392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.853.000 32.315.000 15.453.000 15.802.000 15.644.000
Sum omløpsmidler 83.775.000 80.052.000 113.856.000 98.372.000 69.808.000
Sum eiendeler 112.628.000 112.367.000 129.309.000 114.174.000 85.452.000
Sum opptjent egenkapital 31.183.000 33.479.000 42.368.000 41.790.000 37.461.000
Sum egenkapital 33.317.000 35.613.000 44.502.000 43.924.000 39.595.000
Sum langsiktig gjeld 7.714.000 7.714.000 5.718.000 5.963.000 5.963.000
Sum kortsiktig gjeld 71.598.000 69.040.000 79.089.000 64.287.000 39.894.000
Sum gjeld og egenkapital 112.629.000 112.367.000 129.309.000 114.174.000 85.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.009.000 100.326.000 170.260.000 94.259.000 69.368.000
Andre inntekter 1.227.000 102.000 187.000 182.000 171.000
Driftsinntekter 113.236.000 100.428.000 170.447.000 94.441.000 69.539.000
Varekostnad -36.993.000 -40.649.000 -99.522.000 -21.108.000 -9.524.000
Lønninger -18.541.000 -16.217.000 -16.373.000 -15.873.000 -14.928.000
Avskrivning -2.204.000 -2.663.000 -937.000 -783.000 -4.735.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.054.000 -25.342.000 -24.061.000 -31.353.000 -21.394.000
Driftskostnader -90.120.000 -88.530.000 -145.823.000 -70.221.000 -55.036.000
Driftsresultat 23.115.000 11.897.000 24.624.000 24.220.000 14.504.000
Finansinntekter 376.000 695.000 685.000 1.003.000 1.151.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -22.000 -53.000 -30.000
Finans 361.000 673.000 663.000 950.000 1.121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -18.000.000 -18.000.000 -12.000.000 0
Årsresultat 17.704.000 9.111.000 18.579.000 17.668.000 11.392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.969.000 9.966.000 9.185.000 8.752.000 9.474.000
Fast eiendom 2.272.000 2.525.000 2.779.000 882.000 0
Maskiner anlegg 13.362.000 14.575.000 3.489.000 6.168.000 6.170.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.634.000 17.100.000 6.268.000 7.051.000 6.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.250.000 5.250.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.853.000 32.315.000 15.453.000 15.802.000 15.644.000
Varebeholdning 303.000 600.000 0 0 0
Kundefordringer 42.207.000 21.486.000 28.400.000 16.847.000 24.749.000
Andre fordringer 2.793.000 745.000 4.262.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.473.000 57.221.000 81.194.000 81.523.000 45.059.000
Sum omløpsmidler 83.775.000 80.052.000 113.856.000 98.372.000 69.808.000
Sum eiendeler 112.628.000 112.367.000 129.309.000 114.174.000 85.452.000
Sum opptjent egenkapital 31.183.000 33.479.000 42.368.000 41.790.000 37.461.000
Sum egenkapital 33.317.000 35.613.000 44.502.000 43.924.000 39.595.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.714.000 7.714.000 5.718.000 5.963.000 5.963.000
Gjeld til kredittinstitutt 30.190.000 36.159.000 31.900.000 26.970.000 25.866.000
Sum langsiktig gjeld 7.714.000 7.714.000 5.718.000 5.963.000 5.963.000
Leverandørgjeld 6.298.000 2.367.000 18.005.000 14.916.000 2.933.000
Betalbar skatt 3.775.000 4.239.000 7.141.000 6.779.000 6.107.000
Skyldig offentlige avgifter 1.175.000 985.000 1.003.000 341.000 405.000
Utbytte 0 -18.000.000 -18.000.000 -12.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 10.160.000 7.290.000 3.041.000 3.281.000 4.584.000
Sum kortsiktig gjeld 71.598.000 69.040.000 79.089.000 64.287.000 39.894.000
Sum gjeld og egenkapital 112.629.000 112.367.000 129.309.000 114.174.000 85.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.177.000 11.012.000 34.767.000 34.085.000 29.914.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.4 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8
Soliditet 29.6 31.7 34.4 38.5 46.3
Resultatgrad 20.4 11.8 14.4 25.6 20.9
Rentedekningsgrad 1 540.8 1119.3 475.9 521.8
Gjeldsgrad 2.4 2.2 1.9 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 20.9 11.2 19.6 22.1 18.3
Signatur
14.02.2017
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex