Werner & Fabricius Ab
Juridisk navn:  Werner & Fabricius Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Brandbu Regnskap Da Torgvegen 8 V/ Brandbu Regnskap Da Torgvegen 8 Fax:
2760 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 993542113
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/24/2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2010 2009
Omsetning: 0 1.539.000 2.827.000
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 0 0 0
Regnskap for  Werner & Fabricius Ab
Resultat 2012 2010 2009
Driftsinntekter 0 1.539.000 2.827.000
Driftskostnader 0 -1.538.000 -2.827.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 232.000 181.000
Sum eiendeler 0 232.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.529.000 2.820.000
Sum kortsiktig gjeld 0 -1.298.000 -2.639.000
Sum gjeld og egenkapital 0 231.000 181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.539.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 1.539.000 2.827.000
Varekostnad 0 -1.533.000 -2.820.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -5.000 -7.000
Driftskostnader 0 -1.538.000 -2.827.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 129.000 50.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 103.000 131.000
Sum omløpsmidler 0 232.000 181.000
Sum eiendeler 0 232.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.529.000 2.820.000
Leverandørgjeld 0 7.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 15.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -1.319.000 -2.739.000
Sum kortsiktig gjeld 0 -1.298.000 -2.639.000
Sum gjeld og egenkapital 0 231.000 181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 1.530.000 2.820.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -0.1
Likviditetsgrad 2 0.0 -0.1 0.0
Soliditet 0.0 0.0
Resultatgrad 0.0 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.0 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex