Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
West-invest As
Juridisk navn:  West-invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199500
Eidsbakken 81 Eidsbakken 81 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 812101102
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.11%
Resultat  
  
17.27%
Egenkapital  
  
27.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 530.000 514.000 532.000 533.000 538.000
Resultat: 129.000 110.000 112.000 121.000 69.000
Egenkapital: 463.000 364.000 281.000 197.000 108.000
Regnskap for  West-invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 530.000 514.000 532.000 533.000 538.000
Driftskostnader -306.000 -307.000 -313.000 -290.000 -348.000
Driftsresultat 224.000 207.000 219.000 243.000 190.000
Finansinntekter 0 1.000 0 3.000 0
Finanskostnader -95.000 -97.000 -107.000 -124.000 -121.000
Finans -95.000 -96.000 -107.000 -121.000 -121.000
Resultat før skatt 129.000 110.000 112.000 121.000 69.000
Skattekostnad -30.000 -27.000 -28.000 -32.000 -19.000
Årsresultat 99.000 84.000 84.000 89.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.846.000 4.015.000 4.186.000 4.356.000 4.528.000
Sum omløpsmidler 117.000 327.000 238.000 127.000 369.000
Sum eiendeler 3.963.000 4.342.000 4.424.000 4.483.000 4.897.000
Sum opptjent egenkapital 413.000 314.000 231.000 147.000 58.000
Sum egenkapital 463.000 364.000 281.000 197.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 3.419.000 3.682.000 4.074.000 4.229.000 4.708.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 297.000 69.000 58.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 3.964.000 4.343.000 4.424.000 4.484.000 4.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 495.000 514.000 532.000 533.000 538.000
Andre inntekter 35.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 530.000 514.000 532.000 533.000 538.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -172.000 -172.000 -172.000 -172.000 -172.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -135.000 -141.000 -118.000 -176.000
Driftskostnader -306.000 -307.000 -313.000 -290.000 -348.000
Driftsresultat 224.000 207.000 219.000 243.000 190.000
Finansinntekter 0 1.000 0 3.000 0
Finanskostnader -95.000 -97.000 -107.000 -124.000 -121.000
Finans -95.000 -96.000 -107.000 -121.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 84.000 84.000 89.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 3.000 2.000 0 0
Fast eiendom 3.840.000 4.012.000 4.184.000 4.356.000 4.528.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.840.000 4.012.000 4.184.000 4.356.000 4.528.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.846.000 4.015.000 4.186.000 4.356.000 4.528.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 27.000 43.000 46.000 49.000
Andre fordringer 3.000 1.000 0 0 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 300.000 196.000 82.000 218.000
Sum omløpsmidler 117.000 327.000 238.000 127.000 369.000
Sum eiendeler 3.963.000 4.342.000 4.424.000 4.483.000 4.897.000
Sum opptjent egenkapital 413.000 314.000 231.000 147.000 58.000
Sum egenkapital 463.000 364.000 281.000 197.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.419.000 3.682.000 4.074.000 4.229.000 4.708.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 71.000
Betalbar skatt 34.000 28.000 42.000 37.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 0 21.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 269.000 6.000 5.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 297.000 69.000 58.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 3.964.000 4.343.000 4.424.000 4.484.000 4.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 30.000 169.000 69.000 287.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 3.4 2.2 4.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 3.4 2.2 4.6
Soliditet 11.7 8.4 6.4 4.4 2.2
Resultatgrad 42.3 40.3 41.2 45.6 35.3
Rentedekningsgrad 2.4 2.1 2 2.0 1.6
Gjeldsgrad 7.6 10.9 14.7 21.8 44.4
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.8 5 5.5 3.9
Signatur
21.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex