West Consult AS
Juridisk navn:  West Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91373543
Yorkstien 8 Yorkstien 8 Fax:
3233 Sandefjord 3233 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 986298878
Aksjekapital: 100.300 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/15/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.29%
Resultat  
  
-14.89%
Egenkapital  
  
16.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 268.000 286.000 243.000 265.000 215.000
Resultat: 40.000 47.000 2.000 -207.000 -719.000
Egenkapital: 287.000 247.000 200.000 198.000 739.000
Regnskap for  West Consult AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 268.000 286.000 243.000 265.000 215.000
Driftskostnader -226.000 -232.000 -230.000 -459.000 -826.000
Driftsresultat 42.000 53.000 12.000 -194.000 -610.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -35.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -10.000 -13.000 -74.000
Finans -3.000 -7.000 -10.000 -13.000 -109.000
Resultat før skatt 40.000 47.000 2.000 -207.000 -719.000
Skattekostnad 0 0 0 -334.000 -47.000
Årsresultat 40.000 47.000 2.000 -541.000 -766.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.313.000 1.135.000 956.000 15.000 349.000
Sum omløpsmidler 47.000 75.000 58.000 790.000 777.000
Sum eiendeler 1.360.000 1.210.000 1.014.000 805.000 1.126.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 147.000 100.000 98.000 638.000
Sum egenkapital 287.000 247.000 200.000 198.000 739.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 75.000 134.000 194.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000 888.000 679.000 413.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 1.360.000 1.210.000 1.013.000 805.000 1.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.000 286.000 243.000 265.000 215.000
Andre inntekter 8.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 268.000 286.000 243.000 265.000 215.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -135.000 -138.000 -132.000 -131.000 -101.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -94.000 -98.000 -328.000 -725.000
Driftskostnader -226.000 -232.000 -230.000 -459.000 -826.000
Driftsresultat 42.000 53.000 12.000 -194.000 -610.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -35.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -10.000 -13.000 -74.000
Finans -3.000 -7.000 -10.000 -13.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 47.000 2.000 -541.000 -766.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 334.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.313.000 1.135.000 956.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 1.313.000 1.135.000 956.000 15.000 349.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 31.000 11.000 9.000 0
Andre fordringer 2.000 4.000 5.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 40.000 42.000 28.000 27.000
Sum omløpsmidler 47.000 75.000 58.000 790.000 777.000
Sum eiendeler 1.360.000 1.210.000 1.014.000 805.000 1.126.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 147.000 100.000 98.000 638.000
Sum egenkapital 287.000 247.000 200.000 198.000 739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 75.000 134.000 194.000 254.000
Leverandørgjeld 6.000 3.000 6.000 12.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 61.000 40.000 12.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.029.000 824.000 633.000 389.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000 888.000 679.000 413.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 1.360.000 1.210.000 1.013.000 805.000 1.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.011.000 -813.000 -621.000 377.000 644.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 1.9 5.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 1.9 5.9
Soliditet 21.1 20.4 19.7 24.6 65.6
Resultatgrad 15.7 18.5 4.9 -73.2 -283.7
Rentedekningsgrad 1 7.6 1.2 -14.9 -8.7
Gjeldsgrad 3.7 3.9 4.1 3.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.1 4.4 1.2 -24.1 -57.3
Signatur
03.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex