Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Westerhus Finans AS
Juridisk navn:  Westerhus Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73535550
Moltmyra 71 Moltmyra 71 Fax:
7091 Tiller 7091 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989182277
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-23.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -7.000 2.114.000 494.000 95.000
Egenkapital: 685.000 892.000 1.899.000 285.000 241.000
Regnskap for  Westerhus Finans AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.120.000 500.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.120.000 500.000 100.000
Resultat før skatt -7.000 -7.000 2.114.000 494.000 95.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 2.114.000 494.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 193.000 493.000 193.000 193.000 193.000
Sum omløpsmidler 692.000 1.399.000 2.206.000 542.000 123.000
Sum eiendeler 885.000 1.892.000 2.399.000 735.000 316.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 712.000 1.719.000 105.000 61.000
Sum egenkapital 685.000 892.000 1.899.000 285.000 241.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 1.000.000 500.000 450.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 885.000 1.892.000 2.399.000 735.000 316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.120.000 500.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.120.000 500.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -1.000.000 -500.000 -450.000 -75.000
Årsresultat -7.000 -7.000 2.114.000 494.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 193.000 493.000 193.000 193.000 193.000
Sum anleggsmidler 193.000 493.000 193.000 193.000 193.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 1.600.000 500.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 688.000 1.399.000 606.000 42.000 23.000
Sum omløpsmidler 692.000 1.399.000 2.206.000 542.000 123.000
Sum eiendeler 885.000 1.892.000 2.399.000 735.000 316.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 712.000 1.719.000 105.000 61.000
Sum egenkapital 685.000 892.000 1.899.000 285.000 241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -1.000.000 -500.000 -450.000 -75.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 1.000.000 500.000 450.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 885.000 1.892.000 2.399.000 735.000 316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 492.000 399.000 1.706.000 92.000 48.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.4 4.4 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 3.5 1.4 4.4 1.2 1.7
Soliditet 77.4 47.1 79.2 38.8 76.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 1.1 0.3 1.6 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.8 -0.4 88.1 67.2 30.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex