Westerhus Jordbær As
Juridisk navn:  Westerhus Jordbær As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74155227
Loavegen 225 Loavegen 225 Fax:
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Inderøy
Org.nr: 998507375
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/23/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Klepp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.55%
Resultat  
  
-221.16%
Egenkapital  
  
-253.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 536.000 917.000 858.000 488.000 590.000
Resultat: -229.000 189.000 57.000 -192.000 25.000
Egenkapital: -375.000 -106.000 -248.000 -287.000 -138.000
Regnskap for  Westerhus Jordbær As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 536.000 917.000 858.000 488.000 590.000
Driftskostnader -760.000 -721.000 -802.000 -678.000 -564.000
Driftsresultat -223.000 196.000 57.000 -190.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 0 -2.000 -1.000
Finans -6.000 -7.000 0 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -229.000 189.000 57.000 -192.000 25.000
Skattekostnad -41.000 -47.000 -18.000 43.000 -7.000
Årsresultat -270.000 142.000 39.000 -149.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 76.000 133.000 106.000 62.000
Sum omløpsmidler 149.000 148.000 301.000 150.000 363.000
Sum eiendeler 174.000 224.000 434.000 256.000 425.000
Sum opptjent egenkapital -405.000 -136.000 -278.000 -317.000 -168.000
Sum egenkapital -375.000 -106.000 -248.000 -287.000 -138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 550.000 329.000 682.000 542.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 223.000 434.000 255.000 425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 512.000 887.000 841.000 466.000 568.000
Andre inntekter 24.000 31.000 17.000 22.000 21.000
Driftsinntekter 536.000 917.000 858.000 488.000 590.000
Varekostnad -1.000 -93.000 -56.000 -97.000 -52.000
Lønninger -591.000 -371.000 -538.000 -454.000 -423.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -247.000 -203.000 -127.000 -89.000
Driftskostnader -760.000 -721.000 -802.000 -678.000 -564.000
Driftsresultat -223.000 196.000 57.000 -190.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 0 -2.000 -1.000
Finans -6.000 -7.000 0 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -270.000 142.000 39.000 -149.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 41.000 88.000 106.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 25.000 35.000 45.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 35.000 45.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 76.000 133.000 106.000 62.000
Varebeholdning 61.000 10.000 15.000 19.000 15.000
Kundefordringer 3.000 74.000 65.000 32.000 61.000
Andre fordringer 0 21.000 85.000 39.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 43.000 136.000 59.000 278.000
Sum omløpsmidler 149.000 148.000 301.000 150.000 363.000
Sum eiendeler 174.000 224.000 434.000 256.000 425.000
Sum opptjent egenkapital -405.000 -136.000 -278.000 -317.000 -168.000
Sum egenkapital -375.000 -106.000 -248.000 -287.000 -138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 21.000 22.000 256.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 144.000 92.000 67.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 478.000 185.000 568.000 452.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 329.000 682.000 542.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 223.000 434.000 255.000 425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -401.000 -181.000 -381.000 -392.000 -200.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.7
Soliditet -214.3 -47.5 -57.1 -112.5 -32.5
Resultatgrad -41.6 21.4 6.6 -38.9 4.2
Rentedekningsgrad -37.2 2 -95.0 25.0
Gjeldsgrad -1.5 -3.1 -2.8 -1.9 -4.1
Total kapitalrentabilitet -127.4 87.9 13.1 -74.5 5.9
Signatur
19.06.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex