Wi-Ja Fisk AS
Juridisk navn:  Wi-Ja Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97547842
Ravnevegen 3 Ravnevegen 3 Fax:
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 986781994
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.64%
Resultat  
  
-744.9%
Egenkapital  
  
-33.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.346.000 1.239.000 1.630.000 1.826.000 1.529.000
Resultat: -414.000 -49.000 183.000 434.000 2.000
Egenkapital: 663.000 997.000 1.031.000 886.000 509.000
Regnskap for  Wi-Ja Fisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.346.000 1.239.000 1.630.000 1.826.000 1.529.000
Driftskostnader -1.715.000 -1.247.000 -1.404.000 -1.283.000 -1.398.000
Driftsresultat -369.000 -8.000 227.000 544.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -42.000 -44.000 -110.000 -130.000
Finans -45.000 -42.000 -44.000 -110.000 -130.000
Resultat før skatt -414.000 -49.000 183.000 434.000 2.000
Skattekostnad 80.000 15.000 -39.000 -57.000 0
Årsresultat -334.000 -34.000 145.000 377.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.285.000 1.452.000 1.438.000 1.995.000
Sum omløpsmidler 602.000 551.000 496.000 250.000 169.000
Sum eiendeler 1.693.000 1.836.000 1.948.000 1.688.000 2.164.000
Sum opptjent egenkapital 563.000 897.000 931.000 786.000 409.000
Sum egenkapital 663.000 997.000 1.031.000 886.000 509.000
Sum langsiktig gjeld 940.000 687.000 764.000 783.000 1.480.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 152.000 153.000 18.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 1.693.000 1.836.000 1.948.000 1.687.000 2.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.346.000 1.239.000 1.620.000 1.130.000 1.456.000
Andre inntekter 0 0 10.000 696.000 73.000
Driftsinntekter 1.346.000 1.239.000 1.630.000 1.826.000 1.529.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -752.000 -730.000 -729.000 -497.000 -742.000
Avskrivning -164.000 -167.000 -155.000 -124.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -50.000
Andre driftskostnader -799.000 -350.000 -520.000 -662.000 -488.000
Driftskostnader -1.715.000 -1.247.000 -1.404.000 -1.283.000 -1.398.000
Driftsresultat -369.000 -8.000 227.000 544.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -42.000 -44.000 -110.000 -130.000
Finans -45.000 -42.000 -44.000 -110.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 -34.000 145.000 377.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 650.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 67.000 75.000 0 6.000
Sum varige driftsmidler 1.091.000 1.285.000 1.452.000 1.438.000 1.345.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.285.000 1.452.000 1.438.000 1.995.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 14.000 13.000 0 0
Andre fordringer 26.000 26.000 26.000 23.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 576.000 511.000 457.000 227.000 150.000
Sum omløpsmidler 602.000 551.000 496.000 250.000 169.000
Sum eiendeler 1.693.000 1.836.000 1.948.000 1.688.000 2.164.000
Sum opptjent egenkapital 563.000 897.000 931.000 786.000 409.000
Sum egenkapital 663.000 997.000 1.031.000 886.000 509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 80.000 95.000 57.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 940.000 687.000 764.000 783.000 1.480.000
Leverandørgjeld 7.000 46.000 -1.000 3.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 96.000 152.000 0 166.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 10.000 2.000 14.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 152.000 153.000 18.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 1.693.000 1.836.000 1.948.000 1.687.000 2.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 399.000 343.000 232.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 6.7 3.6 3.2 13.9 1.0
Likviditetsgrad 2 6.7 3.6 3.2 13.9 1.0
Soliditet 39.2 54.3 52.9 52.5 23.5
Resultatgrad -27.4 -0.6 13.9 29.8 8.6
Rentedekningsgrad -8.2 -0.2 5.2 4.9 1.0
Gjeldsgrad 1.6 0.8 0.9 0.9 3.3
Total kapitalrentabilitet -21.8 -0.4 11.7 32.2 6.1
Signatur
30.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex