Wick Legepraksis AS
Juridisk navn:  Wick Legepraksis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56530000
Vangsgata 22 Vangsgata 22 Fax:
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 988321532
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/7/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Voss Økonomi Og Regnskap Tor Ivar Jo
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.16%
Resultat  
  
92.78%
Egenkapital  
  
-2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.314.000 3.353.000 3.671.000 3.872.000 3.109.000
Resultat: -19.000 -263.000 -12.000 475.000 -848.000
Egenkapital: -695.000 -680.000 -510.000 -536.000 -382.000
Regnskap for  Wick Legepraksis AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.314.000 3.353.000 3.671.000 3.872.000 3.109.000
Driftskostnader -3.065.000 -3.370.000 -3.428.000 -3.108.000 -3.670.000
Driftsresultat 249.000 -17.000 243.000 763.000 -562.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -268.000 -246.000 -255.000 -289.000 -287.000
Finans -268.000 -246.000 -255.000 -289.000 -286.000
Resultat før skatt -19.000 -263.000 -12.000 475.000 -848.000
Skattekostnad 4.000 93.000 38.000 -1.091.000 238.000
Årsresultat -15.000 -170.000 26.000 -616.000 -610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.660.000 4.980.000 5.300.000 5.620.000 6.246.000
Sum omløpsmidler 419.000 338.000 481.000 481.000 270.000
Sum eiendeler 5.079.000 5.318.000 5.781.000 6.101.000 6.516.000
Sum opptjent egenkapital -795.000 -780.000 -610.000 -636.000 -482.000
Sum egenkapital -695.000 -680.000 -510.000 -536.000 -382.000
Sum langsiktig gjeld 5.389.000 5.470.000 5.710.000 6.031.000 5.460.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 527.000 581.000 605.000 1.438.000
Sum gjeld og egenkapital 5.078.000 5.317.000 5.781.000 6.100.000 6.516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.314.000 3.353.000 3.671.000 3.872.000 3.109.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.314.000 3.353.000 3.671.000 3.872.000 3.109.000
Varekostnad -150.000 -107.000 -113.000 -78.000 -75.000
Lønninger -1.869.000 -2.181.000 -2.384.000 -2.115.000 -2.464.000
Avskrivning -320.000 -320.000 -320.000 -319.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -726.000 -762.000 -611.000 -596.000 -1.029.000
Driftskostnader -3.065.000 -3.370.000 -3.428.000 -3.108.000 -3.670.000
Driftsresultat 249.000 -17.000 243.000 763.000 -562.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -268.000 -246.000 -255.000 -289.000 -287.000
Finans -268.000 -246.000 -255.000 -289.000 -286.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -170.000 26.000 -616.000 -610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 238.000
Fast eiendom 3.820.000 4.000.000 4.180.000 4.360.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 840.000 980.000 1.120.000 1.260.000 1.400.000
Sum varige driftsmidler 4.660.000 4.980.000 5.300.000 5.620.000 1.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.608.000
Sum anleggsmidler 4.660.000 4.980.000 5.300.000 5.620.000 6.246.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 163.000 169.000 341.000 356.000 64.000
Andre fordringer 134.000 66.000 32.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 103.000 108.000 124.000 206.000
Sum omløpsmidler 419.000 338.000 481.000 481.000 270.000
Sum eiendeler 5.079.000 5.318.000 5.781.000 6.101.000 6.516.000
Sum opptjent egenkapital -795.000 -780.000 -610.000 -636.000 -482.000
Sum egenkapital -695.000 -680.000 -510.000 -536.000 -382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 719.000 723.000 817.000 855.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.000 164.000 68.000 102.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.389.000 5.470.000 5.710.000 6.031.000 5.460.000
Leverandørgjeld 52.000 29.000 30.000 28.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 139.000 117.000 196.000 157.000 346.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 217.000 287.000 318.000 1.062.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 527.000 581.000 605.000 1.438.000
Sum gjeld og egenkapital 5.078.000 5.317.000 5.781.000 6.100.000 6.516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 -189.000 -100.000 -124.000 -1.168.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.6 0.8 0.8 0.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 0.8 0.8 0.2
Soliditet -13.7 -12.8 -8.8 -8.8 -5.9
Resultatgrad 7.5 -0.5 6.6 19.7 -18.1
Rentedekningsgrad 0.9 -0.1 1 2.6 -2.0
Gjeldsgrad -8.3 -8.8 -12.3 -12.4 -18.1
Total kapitalrentabilitet 4.9 -0.3 4.2 12.5 -8.6
Signatur
16.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex