Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wide As
Juridisk navn:  Wide As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Henrik Ibsens Gate 36 Sigurdalleen Fax:
0255 Oslo 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 919479183
Aksjekapital: 308.700 NOK
Etableringsdato: 4/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-17.65%
Egenkapital  
  
-14.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -100.000 -85.000
Egenkapital: 599.000 699.000
Regnskap for  Wide As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -87.000 -76.000
Driftsresultat -87.000 -76.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 -9.000
Finans -12.000 -9.000
Resultat før skatt -100.000 -85.000
Skattekostnad 0 -33.000
Årsresultat -100.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.499.000 2.499.000
Sum omløpsmidler 35.000 21.000
Sum eiendeler 2.534.000 2.520.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 599.000 699.000
Sum langsiktig gjeld 1.867.000 1.755.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 2.535.000 2.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -76.000
Driftskostnader -87.000 -76.000
Driftsresultat -87.000 -76.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 -9.000
Finans -12.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -100.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.499.000 2.499.000
Sum anleggsmidler 2.499.000 2.499.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 21.000 21.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.000 0
Sum omløpsmidler 35.000 21.000
Sum eiendeler 2.534.000 2.520.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 599.000 699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 66.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 1.867.000 1.755.000
Leverandørgjeld 3.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 2.535.000 2.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3
Soliditet 23.6 27.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -7.3 -8.4
Gjeldsgrad 3.2 2.6
Total kapitalrentabilitet -3.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex