Wigestrand As
Juridisk navn:  Wigestrand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90969171
Bøveien 53 Bøveien 53 Fax:
4071 Randaberg 4071 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 998276675
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/29/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rogaland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.22%
Resultat  
  
-179.81%
Egenkapital  
  
-59.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 992.000 1.309.000 1.226.000 1.232.000 1.505.000
Resultat: -166.000 208.000 -25.000 34.000 -4.000
Egenkapital: 149.000 365.000 201.000 227.000 202.000
Regnskap for  Wigestrand As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 992.000 1.309.000 1.226.000 1.232.000 1.505.000
Driftskostnader -1.157.000 -1.101.000 -1.252.000 -1.198.000 -1.510.000
Driftsresultat -166.000 208.000 -26.000 34.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -166.000 208.000 -25.000 34.000 -4.000
Skattekostnad 0 -45.000 0 -10.000 0
Årsresultat -166.000 163.000 -25.000 25.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 360.000 579.000 384.000 432.000 429.000
Sum eiendeler 360.000 579.000 384.000 432.000 429.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 340.000 177.000 202.000 177.000
Sum egenkapital 149.000 365.000 201.000 227.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 211.000 214.000 183.000 205.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 579.000 385.000 432.000 429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 992.000 1.309.000 1.226.000 1.232.000 1.505.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 992.000 1.309.000 1.226.000 1.232.000 1.505.000
Varekostnad -307.000 -219.000 -438.000 -298.000 -614.000
Lønninger -677.000 -672.000 -635.000 -736.000 -645.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -210.000 -179.000 -164.000 -251.000
Driftskostnader -1.157.000 -1.101.000 -1.252.000 -1.198.000 -1.510.000
Driftsresultat -166.000 208.000 -26.000 34.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -166.000 163.000 -25.000 25.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 147.000 60.000 42.000 352.000 231.000
Andre fordringer 0 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 519.000 342.000 80.000 194.000
Sum omløpsmidler 360.000 579.000 384.000 432.000 429.000
Sum eiendeler 360.000 579.000 384.000 432.000 429.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 340.000 177.000 202.000 177.000
Sum egenkapital 149.000 365.000 201.000 227.000 202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 68.000 13.000 79.000 53.000 92.000
Betalbar skatt 0 45.000 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 74.000 46.000 76.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 83.000 58.000 67.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 214.000 183.000 205.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 579.000 385.000 432.000 429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000 365.000 201.000 227.000 202.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.7 2.1 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 2.7 2.1 2.2 1.9
Soliditet 41.4 6 52.3 52.5 47.1
Resultatgrad -16.7 15.9 -2.1 2.8 -0.3
Rentedekningsgrad -3.0
Gjeldsgrad 1.4 0.6 0.9 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -46.1 35.9 -6.8 8.1 -0.7
Signatur
23.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex