Wiig Invest AS
Juridisk navn:  Wiig Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sømsveien 195 Sømsveien 195 Fax:
4638 Kristiansand S 4638 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 988915637
Aksjekapital: 30.400 NOK
Etableringsdato: 11/10/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-81.49%
Egenkapital  
  
1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 555.000 0 0
Resultat: 52.000 281.000 7.911.000 800.000 447.000
Egenkapital: 4.119.000 4.065.000 6.290.000 1.814.000 1.414.000
Regnskap for  Wiig Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 555.000 0 0
Driftskostnader -94.000 -11.000 -564.000 -10.000 -6.000
Driftsresultat -94.000 -11.000 -9.000 -10.000 -6.000
Finansinntekter 181.000 306.000 7.938.000 829.000 475.000
Finanskostnader -35.000 -13.000 -18.000 -20.000 -21.000
Finans 146.000 293.000 7.920.000 809.000 454.000
Resultat før skatt 52.000 281.000 7.911.000 800.000 447.000
Skattekostnad 2.000 -6.000 -5.000 0 0
Årsresultat 54.000 275.000 7.906.000 800.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.512.000 721.000 171.000 1.020.000 1.020.000
Sum omløpsmidler 2.321.000 3.575.000 6.449.000 1.613.000 1.419.000
Sum eiendeler 4.833.000 4.296.000 6.620.000 2.633.000 2.439.000
Sum opptjent egenkapital 4.088.000 4.035.000 6.260.000 1.654.000 1.254.000
Sum egenkapital 4.119.000 4.065.000 6.290.000 1.814.000 1.414.000
Sum langsiktig gjeld 709.000 216.000 313.000 408.000 610.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 16.000 17.000 411.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 4.831.000 4.297.000 6.620.000 2.633.000 2.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 555.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 555.000 0 0
Varekostnad 0 0 -543.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -11.000 -21.000 -10.000 -6.000
Driftskostnader -94.000 -11.000 -564.000 -10.000 -6.000
Driftsresultat -94.000 -11.000 -9.000 -10.000 -6.000
Finansinntekter 181.000 306.000 7.938.000 829.000 475.000
Finanskostnader -35.000 -13.000 -18.000 -20.000 -21.000
Finans 146.000 293.000 7.920.000 809.000 454.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Årsresultat 54.000 275.000 7.906.000 800.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.896.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.896.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 616.000 721.000 171.000 1.020.000 1.020.000
Sum anleggsmidler 2.512.000 721.000 171.000 1.020.000 1.020.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.166.000 1.273.000 2.732.000 1.212.000 627.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 155.000 2.040.000 3.717.000 401.000 791.000
Sum omløpsmidler 2.321.000 3.575.000 6.449.000 1.613.000 1.419.000
Sum eiendeler 4.833.000 4.296.000 6.620.000 2.633.000 2.439.000
Sum opptjent egenkapital 4.088.000 4.035.000 6.260.000 1.654.000 1.254.000
Sum egenkapital 4.119.000 4.065.000 6.290.000 1.814.000 1.414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 400.000 0
Sum langsiktig gjeld 709.000 216.000 313.000 408.000 610.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 4.000 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 4.000 11.000 11.000 11.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 16.000 17.000 411.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 4.831.000 4.297.000 6.620.000 2.633.000 2.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.317.000 3.559.000 6.432.000 1.202.000 1.004.000
Likviditetsgrad 1 580.3 223.4 379.4 3.9 3.4
Likviditetsgrad 2 580.3 223.4 379.4 3.9 3.5
Soliditet 85.2 94.6 9 68.9 58.0
Resultatgrad -1.6
Rentedekningsgrad -2.7 -0.8 -0.5 -0.5 22.3
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.8 6.9 119.8 31.1 19.2
Signatur
01.09.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex