Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wikre Invest AS
Juridisk navn:  Wikre Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandavegen 19 Strandavegen 19 Fax:
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 994476122
Aksjekapital: 757.400 NOK
Etableringsdato: 5/27/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
71.45%
Egenkapital  
  
-9.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 3.000 25.000 25.000 33.000
Resultat: -165.000 -578.000 1.588.000 -2.703.000 432.000
Egenkapital: 11.162.000 12.327.000 16.115.000 14.827.000 17.530.000
Regnskap for  Wikre Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 3.000 25.000 25.000 33.000
Driftskostnader -29.000 -86.000 -124.000 -131.000 -214.000
Driftsresultat -29.000 -83.000 -100.000 -106.000 -182.000
Finansinntekter 669.000 706.000 2.191.000 1.662.000 1.643.000
Finanskostnader -804.000 -1.200.000 -503.000 -4.259.000 -1.030.000
Finans -135.000 -494.000 1.688.000 -2.597.000 613.000
Resultat før skatt -165.000 -578.000 1.588.000 -2.703.000 432.000
Skattekostnad 0 -111.000 0 0 61.000
Årsresultat -165.000 -689.000 1.588.000 -2.703.000 493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.773.000 2.900.000 7.191.000 7.096.000 10.932.000
Sum omløpsmidler 6.393.000 11.156.000 13.630.000 12.529.000 11.794.000
Sum eiendeler 12.166.000 14.056.000 20.821.000 19.625.000 22.726.000
Sum opptjent egenkapital 10.404.000 11.569.000 15.358.000 14.070.000 16.773.000
Sum egenkapital 11.162.000 12.327.000 16.115.000 14.827.000 17.530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.283.000 3.445.000 3.521.000
Sum kortsiktig gjeld 1.005.000 1.729.000 1.422.000 1.353.000 1.675.000
Sum gjeld og egenkapital 12.166.000 14.055.000 20.820.000 19.625.000 22.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 25.000 25.000 33.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 3.000 25.000 25.000 33.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -43.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -86.000 -81.000 -88.000 -171.000
Driftskostnader -29.000 -86.000 -124.000 -131.000 -214.000
Driftsresultat -29.000 -83.000 -100.000 -106.000 -182.000
Finansinntekter 669.000 706.000 2.191.000 1.662.000 1.643.000
Finanskostnader -804.000 -1.200.000 -503.000 -4.259.000 -1.030.000
Finans -135.000 -494.000 1.688.000 -2.597.000 613.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 -300.000 0 0
Årsresultat -165.000 -689.000 1.588.000 -2.703.000 493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 111.000 111.000 111.000
Fast eiendom 0 0 2.497.000 2.540.000 2.584.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 2.497.000 2.540.000 2.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.773.000 2.900.000 4.583.000 4.445.000 8.238.000
Sum anleggsmidler 5.773.000 2.900.000 7.191.000 7.096.000 10.932.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.121.000 3.476.000 2.702.000 3.541.000 3.463.000
Sum investeringer 1.977.000 3.674.000 7.798.000 5.499.000 5.425.000
Kasse, bank 2.295.000 4.006.000 3.130.000 3.489.000 2.906.000
Sum omløpsmidler 6.393.000 11.156.000 13.630.000 12.529.000 11.794.000
Sum eiendeler 12.166.000 14.056.000 20.821.000 19.625.000 22.726.000
Sum opptjent egenkapital 10.404.000 11.569.000 15.358.000 14.070.000 16.773.000
Sum egenkapital 11.162.000 12.327.000 16.115.000 14.827.000 17.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.283.000 3.445.000 3.521.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 1.129.000 1.122.000 1.350.000 1.675.000
Sum kortsiktig gjeld 1.005.000 1.729.000 1.422.000 1.353.000 1.675.000
Sum gjeld og egenkapital 12.166.000 14.055.000 20.820.000 19.625.000 22.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.388.000 9.427.000 12.208.000 11.176.000 10.119.000
Likviditetsgrad 1 6.4 6.5 9.6 9.3 7.0
Likviditetsgrad 2 6.4 6.5 9.6 9.3 7.1
Soliditet 91.7 87.7 77.4 75.6 77.1
Resultatgrad -2766.7 -551.5
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 1.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.3 4.4 1 7.9 6.4
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex