Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77855308
Værnesveien 105 Værnesveien 105 Fax: 77855310
9381 Torsken 9381 Torsken
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 933591530
Aksjekapital: 138.667 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 4/7/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Senja Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.98%
Resultat  
  
-71.73%
Egenkapital  
  
9.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 275.025.000 319.718.000 340.565.000 169.326.000 146.208.000
Resultat: 34.153.000 120.803.000 148.337.000 23.062.000 27.435.000
Egenkapital: 334.436.000 306.031.000 230.694.000 108.772.000 90.153.000
Regnskap for  Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 275.025.000 319.718.000 340.565.000 169.326.000 146.208.000
Driftskostnader -241.513.000 -202.564.000 -230.093.000 -145.911.000 -118.007.000
Driftsresultat 33.512.000 117.155.000 110.472.000 23.415.000 28.202.000
Finansinntekter 1.869.000 5.064.000 45.692.000 669.000 2.283.000
Finanskostnader -1.228.000 -1.416.000 -7.827.000 -1.022.000 -3.050.000
Finans 641.000 3.648.000 37.865.000 -353.000 -767.000
Resultat før skatt 34.153.000 120.803.000 148.337.000 23.062.000 27.435.000
Skattekostnad -5.748.000 -26.466.000 -26.415.000 -4.443.000 -7.482.000
Årsresultat 28.405.000 94.336.000 121.922.000 18.619.000 19.953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.411.000 142.880.000 119.715.000 90.613.000 48.940.000
Sum omløpsmidler 307.029.000 357.601.000 269.806.000 185.454.000 137.876.000
Sum eiendeler 486.440.000 500.481.000 389.521.000 276.067.000 186.816.000
Sum opptjent egenkapital 325.332.000 296.927.000 221.590.000 99.668.000 81.049.000
Sum egenkapital 334.436.000 306.031.000 230.694.000 108.772.000 90.153.000
Sum langsiktig gjeld 66.020.000 71.260.000 62.597.000 67.268.000 31.576.000
Sum kortsiktig gjeld 85.984.000 123.190.000 96.228.000 100.026.000 65.087.000
Sum gjeld og egenkapital 486.440.000 500.481.000 389.519.000 276.066.000 186.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 259.181.000 317.515.000 339.292.000 163.666.000 145.720.000
Andre inntekter 15.843.000 2.203.000 1.273.000 5.660.000 488.000
Driftsinntekter 275.025.000 319.718.000 340.565.000 169.326.000 146.208.000
Varekostnad -121.404.000 -152.955.000 -135.668.000 -103.916.000 -78.092.000
Lønninger -27.843.000 -25.374.000 -25.409.000 -18.870.000 -16.182.000
Avskrivning -8.699.000 -7.917.000 -4.461.000 -3.206.000 -2.385.000
Nedskrivning 0 -5.000.000 0 0 0
Andre driftskostnader -72.871.000 -74.630.000 -69.085.000 -51.881.000 -35.534.000
Driftskostnader -241.513.000 -202.564.000 -230.093.000 -145.911.000 -118.007.000
Driftsresultat 33.512.000 117.155.000 110.472.000 23.415.000 28.202.000
Finansinntekter 1.869.000 5.064.000 45.692.000 669.000 2.283.000
Finanskostnader -1.228.000 -1.416.000 -7.827.000 -1.022.000 -3.050.000
Finans 641.000 3.648.000 37.865.000 -353.000 -767.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.405.000 94.336.000 121.922.000 18.619.000 19.953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.900.000 31.000.000 32.500.000 29.500.000 9.500.000
Fast eiendom 15.210.000 14.964.000 21.259.000 18.164.000 14.942.000
Maskiner anlegg 29.348.000 23.091.000 12.776.000 9.540.000 8.004.000
Driftsløsøre 75.000 140.000 275.000 434.000 1.183.000
Sum varige driftsmidler 44.634.000 39.769.000 35.617.000 28.738.000 24.228.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.878.000 72.111.000 51.597.000 32.375.000 15.213.000
Sum anleggsmidler 179.411.000 142.880.000 119.715.000 90.613.000 48.940.000
Varebeholdning 153.607.000 164.302.000 100.990.000 96.460.000 64.498.000
Kundefordringer 22.593.000 60.854.000 76.371.000 70.936.000 57.895.000
Andre fordringer 10.873.000 2.595.000 627.000 3.586.000 1.502.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 119.955.000 129.849.000 87.177.000 1.283.000 791.000
Sum omløpsmidler 307.029.000 357.601.000 269.806.000 185.454.000 137.876.000
Sum eiendeler 486.440.000 500.481.000 389.521.000 276.067.000 186.816.000
Sum opptjent egenkapital 325.332.000 296.927.000 221.590.000 99.668.000 81.049.000
Sum egenkapital 334.436.000 306.031.000 230.694.000 108.772.000 90.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.812.000 32.510.000 18.810.000 18.419.000 13.976.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 43.017.000 20.818.000
Sum langsiktig gjeld 66.020.000 71.260.000 62.597.000 67.268.000 31.576.000
Leverandørgjeld 62.455.000 80.639.000 31.059.000 26.186.000 16.281.000
Betalbar skatt 7.446.000 12.766.000 25.492.000 0 6.236.000
Skyldig offentlige avgifter 2.054.000 1.361.000 4.893.000 3.156.000 6.828.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.030.000 28.423.000 34.784.000 27.667.000 14.924.000
Sum kortsiktig gjeld 85.984.000 123.190.000 96.228.000 100.026.000 65.087.000
Sum gjeld og egenkapital 486.440.000 500.481.000 389.519.000 276.066.000 186.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.045.000 234.411.000 173.578.000 85.428.000 72.789.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.9 2.8 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.8 0.9 1.2
Soliditet 68.8 61.1 59.2 39.4 48.3
Resultatgrad 12.2 36.6 32.4 13.8 19.3
Rentedekningsgrad 27.3 82.7 14.1 23.6 10.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 1.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 24.4 40.1 8.7 16.3
Signatur
28.10.2013
FIRMAET TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex