Wima Produkter As
Juridisk navn:  Wima Produkter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernesveien 404 Kvernesveien 404 Fax:
6531 Averøy 6531 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 916681623
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/26/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Averøy Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.66%
Resultat  
  
139.23%
Egenkapital  
  
51.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 505.000 559.000 540.000 413.000
Resultat: 51.000 -130.000 -32.000 41.000
Egenkapital: -48.000 -99.000 31.000 61.000
Regnskap for  Wima Produkter As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 505.000 559.000 540.000 413.000
Driftskostnader -449.000 -690.000 -572.000 -372.000
Driftsresultat 56.000 -131.000 -33.000 41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0
Finans -5.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 51.000 -130.000 -32.000 41.000
Skattekostnad 0 0 2.000 -10.000
Årsresultat 51.000 -130.000 -30.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 31.000 37.000 43.000
Sum omløpsmidler 184.000 228.000 77.000 151.000
Sum eiendeler 209.000 259.000 114.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -129.000 1.000 31.000
Sum egenkapital -48.000 -99.000 31.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 207.000 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 358.000 82.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 209.000 259.000 113.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 505.000 559.000 520.000 413.000
Andre inntekter 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 505.000 559.000 540.000 413.000
Varekostnad -18.000 -238.000 0 0
Lønninger -243.000 -238.000 -311.000 -201.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -208.000 -255.000 -165.000
Driftskostnader -449.000 -690.000 -572.000 -372.000
Driftsresultat 56.000 -131.000 -33.000 41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0
Finans -5.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 51.000 -130.000 -30.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 25.000 31.000 37.000 43.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 31.000 37.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 31.000 37.000 43.000
Varebeholdning 87.000 100.000 0 0
Kundefordringer 46.000 32.000 28.000 10.000
Andre fordringer 0 44.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 52.000 48.000 141.000
Sum omløpsmidler 184.000 228.000 77.000 151.000
Sum eiendeler 209.000 259.000 114.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -129.000 1.000 31.000
Sum egenkapital -48.000 -99.000 31.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 -2.000 -2.000 0
Sum langsiktig gjeld 207.000 0 0 2.000
Leverandørgjeld 6.000 322.000 36.000 93.000
Betalbar skatt 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 15.000 24.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 23.000 24.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 358.000 82.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 209.000 259.000 113.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 -130.000 -5.000 20.000
Likviditetsgrad 1 3.7 0.6 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 0.4 0.9 1.2
Soliditet -38.2 27.4 31.4
Resultatgrad 11.1 -23.4 -6.1 9.9
Rentedekningsgrad 9.3
Gjeldsgrad -5.4 -3.6 2.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 27.3 -50.2 -28.3 21.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex