Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wiresaging AS
Juridisk navn:  Wiresaging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91680667
Hovsveien 80 Hovsveien 80 Fax: 69167162
1769 Halden 1769 Halden
Fylke: Kommune:
Østfold Halden
Org.nr: 985601607
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/7/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.26%
Resultat  
  
-186.83%
Egenkapital  
  
-19.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.000 677.000 1.014.000 2.188.000 2.228.000
Resultat: -145.000 167.000 33.000 -117.000 -131.000
Egenkapital: 464.000 578.000 452.000 430.000 524.000
Regnskap for  Wiresaging AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.000 677.000 1.014.000 2.188.000 2.228.000
Driftskostnader -146.000 -502.000 -964.000 -2.251.000 -2.271.000
Driftsresultat -141.000 175.000 51.000 -63.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -4.000 -8.000 -18.000 -55.000 -92.000
Finans -4.000 -8.000 -18.000 -55.000 -88.000
Resultat før skatt -145.000 167.000 33.000 -117.000 -131.000
Skattekostnad 31.000 -41.000 -11.000 23.000 35.000
Årsresultat -114.000 126.000 22.000 -94.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 26.000 423.000 594.000 773.000
Sum omløpsmidler 467.000 750.000 403.000 1.600.000 1.046.000
Sum eiendeler 524.000 776.000 826.000 2.194.000 1.819.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 78.000 -48.000 -70.000 24.000
Sum egenkapital 464.000 578.000 452.000 430.000 524.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 111.000 185.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 198.000 262.000 1.578.000 1.040.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 776.000 825.000 2.193.000 1.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 415.000 934.000 2.170.000 2.228.000
Andre inntekter 5.000 262.000 80.000 18.000 0
Driftsinntekter 5.000 677.000 1.014.000 2.188.000 2.228.000
Varekostnad 0 -206.000 -549.000 -155.000 -321.000
Lønninger -113.000 -111.000 -85.000 -1.507.000 -1.143.000
Avskrivning 0 -102.000 -160.000 -202.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -83.000 -170.000 -387.000 -533.000
Driftskostnader -146.000 -502.000 -964.000 -2.251.000 -2.271.000
Driftsresultat -141.000 175.000 51.000 -63.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -4.000 -8.000 -18.000 -55.000 -92.000
Finans -4.000 -8.000 -18.000 -55.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 126.000 22.000 -94.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 26.000 67.000 78.000 55.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 356.000 515.000 718.000
Sum varige driftsmidler 0 0 356.000 515.000 718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 26.000 423.000 594.000 773.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 321.000 156.000 1.500.000 753.000
Andre fordringer 452.000 408.000 132.000 34.000 115.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 21.000 115.000 66.000 178.000
Sum omløpsmidler 467.000 750.000 403.000 1.600.000 1.046.000
Sum eiendeler 524.000 776.000 826.000 2.194.000 1.819.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 78.000 -48.000 -70.000 24.000
Sum egenkapital 464.000 578.000 452.000 430.000 524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 111.000 185.000 254.000
Leverandørgjeld 13.000 1.000 27.000 10.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 155.000 197.000 237.000 727.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 42.000 38.000 1.332.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 198.000 262.000 1.578.000 1.040.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 776.000 825.000 2.193.000 1.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 406.000 552.000 141.000 22.000 6.000
Likviditetsgrad 1 7.7 3.8 1.5 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 7.7 3.8 1.5 1.1 1.1
Soliditet 88.4 74.5 54.8 19.6 28.8
Resultatgrad 25.8 5 -2.9 -1.9
Rentedekningsgrad -35.3 21.9 2.8 -1.1 -0.4
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.8 4.1 2.5
Total kapitalrentabilitet -26.9 22.6 6.2 -2.9 -2.1
Signatur
05.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex