Wito Øst As
Juridisk navn:  Wito Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92836945
C/O Tove Melby Egner Byggveien Byggveien 13 Fax:
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Akershus Aurskog-Høland
Org.nr: 998811961
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/4/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14%
Resultat  
  
-19.43%
Egenkapital  
  
0.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 43.000 50.000 45.000 1.176.000 1.834.000
Resultat: 228.000 283.000 277.000 742.000 970.000
Egenkapital: 1.886.000 1.876.000 1.956.000 1.847.000 1.455.000
Regnskap for  Wito Øst As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 43.000 50.000 45.000 1.176.000 1.834.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -579.000 -999.000
Driftsresultat 36.000 43.000 38.000 598.000 835.000
Finansinntekter 192.000 240.000 239.000 144.000 136.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 192.000 240.000 239.000 144.000 135.000
Resultat før skatt 228.000 283.000 277.000 742.000 970.000
Skattekostnad -18.000 -17.000 -18.000 -200.000 -262.000
Årsresultat 210.000 266.000 259.000 542.000 708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
Sum omløpsmidler 2.055.000 2.245.000 2.075.000 2.177.000 2.068.000
Sum eiendeler 2.104.000 2.294.000 2.124.000 2.226.000 2.117.000
Sum opptjent egenkapital 1.856.000 1.846.000 1.926.000 1.817.000 1.425.000
Sum egenkapital 1.886.000 1.876.000 1.956.000 1.847.000 1.455.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 218.000 418.000 168.000 379.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 2.104.000 2.294.000 2.124.000 2.226.000 2.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 50.000 45.000 1.176.000 1.834.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 43.000 50.000 45.000 1.176.000 1.834.000
Varekostnad 0 0 0 -261.000 -267.000
Lønninger 0 0 0 -310.000 -724.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -579.000 -999.000
Driftsresultat 36.000 43.000 38.000 598.000 835.000
Finansinntekter 192.000 240.000 239.000 144.000 136.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 192.000 240.000 239.000 144.000 135.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -400.000 -150.000 -150.000 -100.000
Årsresultat 210.000 266.000 259.000 542.000 708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
Sum anleggsmidler 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 223.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.055.000 2.245.000 2.075.000 2.177.000 1.846.000
Sum omløpsmidler 2.055.000 2.245.000 2.075.000 2.177.000 2.068.000
Sum eiendeler 2.104.000 2.294.000 2.124.000 2.226.000 2.117.000
Sum opptjent egenkapital 1.856.000 1.846.000 1.926.000 1.817.000 1.425.000
Sum egenkapital 1.886.000 1.876.000 1.956.000 1.847.000 1.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 66.000
Betalbar skatt 17.000 17.000 18.000 200.000 263.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000 173.000
Utbytte -200.000 -400.000 -150.000 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 150.000 175.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 418.000 168.000 379.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 2.104.000 2.294.000 2.124.000 2.226.000 2.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.837.000 1.827.000 1.907.000 1.798.000 1.406.000
Likviditetsgrad 1 9.4 5.4 12.4 5.7 3.1
Likviditetsgrad 2 9.4 5.4 12.4 5.8 3.2
Soliditet 89.6 81.8 92.1 83.0 68.7
Resultatgrad 83.7 8 84.4 50.9 45.5
Rentedekningsgrad 971.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 10.8 12.3 1 33.3 45.9
Signatur
10.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex