Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wl Event As
Juridisk navn:  Wl Event As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99402309
Strandveien 56 Strandveien 56 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 916699042
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Bjørn A Halle AS
Utvikling:
Omsetning  
  
220.99%
Resultat  
  
103.5%
Egenkapital  
  
166.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 3.303.000 1.029.000 316.000
Resultat: 291.000 143.000 -3.000
Egenkapital: 346.000 130.000 20.000
Regnskap for  Wl Event As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.303.000 1.029.000 316.000
Driftskostnader -3.009.000 -886.000 -319.000
Driftsresultat 293.000 143.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt 291.000 143.000 -3.000
Skattekostnad -75.000 -33.000 0
Årsresultat 216.000 110.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 58.000 0
Sum omløpsmidler 438.000 204.000 33.000
Sum eiendeler 527.000 262.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 106.000 -3.000
Sum egenkapital 346.000 130.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 181.000 131.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 527.000 261.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.303.000 1.029.000 316.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.303.000 1.029.000 316.000
Varekostnad -2.130.000 -493.000 -98.000
Lønninger -310.000 -170.000 -89.000
Avskrivning -8.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -561.000 -218.000 -132.000
Driftskostnader -3.009.000 -886.000 -319.000
Driftsresultat 293.000 143.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 216.000 110.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 47.000 0
Sum varige driftsmidler 42.000 47.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 0
Sum anleggsmidler 89.000 58.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 46.000 78.000 0
Andre fordringer 132.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 259.000 127.000 33.000
Sum omløpsmidler 438.000 204.000 33.000
Sum eiendeler 527.000 262.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 106.000 -3.000
Sum egenkapital 346.000 130.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Leverandørgjeld 7.000 18.000 0
Betalbar skatt 79.000 32.000 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 40.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 42.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 131.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 527.000 261.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 73.000 20.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.6 2.5
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 2.5
Soliditet 65.7 49.6 60.6
Resultatgrad 8.9 13.9 -0.9
Rentedekningsgrad 146.5
Gjeldsgrad 0.5 1 0.7
Total kapitalrentabilitet 55.6 54.6 -9.1
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex