Xantor As
Juridisk navn:  Xantor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hvitstenveien 25 Hvitstenveien 25 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 921186487
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/23/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 11.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 89.000
Regnskap for  Xantor As
Resultat 2018
Driftsinntekter 11.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 89.000
Sum eiendeler 89.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 89.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 11.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 89.000
Sum omløpsmidler 89.000
Sum eiendeler 89.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 12.4
Signatur
24.07.2018
Prokurister
24.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex