Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Xin Xing Restaurant AS
Juridisk navn:  Xin Xing Restaurant AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67069520
Risløkkveien 57H Risløkkveien 57H Fax: 67079077
0583 Oslo 583 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991036385
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor John Asle Johnsen As
Regnskapsfører: Christiania Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.72%
Resultat  
  
-73.61%
Egenkapital  
  
10.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.287.000 6.049.000 5.814.000 5.438.000 4.615.000
Resultat: 219.000 830.000 740.000 769.000 660.000
Egenkapital: 1.691.000 1.532.000 901.000 745.000 884.000
Regnskap for  Xin Xing Restaurant AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.287.000 6.049.000 5.814.000 5.438.000 4.615.000
Driftskostnader -1.075.000 -5.227.000 -5.082.000 -4.679.000 -3.970.000
Driftsresultat 212.000 822.000 733.000 759.000 646.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 10.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 8.000 8.000 10.000 14.000
Resultat før skatt 219.000 830.000 740.000 769.000 660.000
Skattekostnad -60.000 -199.000 -185.000 -207.000 -178.000
Årsresultat 159.000 631.000 556.000 561.000 482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 135.000 186.000 190.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.817.000 2.453.000 2.001.000 1.869.000 1.476.000
Sum eiendeler 1.817.000 2.588.000 2.187.000 2.059.000 1.543.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.000 1.432.000 801.000 645.000 784.000
Sum egenkapital 1.691.000 1.532.000 901.000 745.000 884.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 7.000 5.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 1.049.000 1.278.000 1.309.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.818.000 2.588.000 2.186.000 2.059.000 1.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.257.000 5.960.000 5.757.000 5.407.000 4.615.000
Andre inntekter 31.000 88.000 57.000 31.000 0
Driftsinntekter 1.287.000 6.049.000 5.814.000 5.438.000 4.615.000
Varekostnad -233.000 -1.325.000 -1.311.000 -1.264.000 -1.131.000
Lønninger -473.000 -3.016.000 -2.837.000 -2.545.000 -2.085.000
Avskrivning -18.000 -40.000 -26.000 -27.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -351.000 -846.000 -908.000 -843.000 -737.000
Driftskostnader -1.075.000 -5.227.000 -5.082.000 -4.679.000 -3.970.000
Driftsresultat 212.000 822.000 733.000 759.000 646.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 10.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 8.000 8.000 10.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -700.000 0
Årsresultat 159.000 631.000 556.000 561.000 482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 18.000 28.000 35.000 44.000
Sum Immatrielle midler 0 18.000 28.000 35.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 105.000 135.000 153.000 23.000
Sum varige driftsmidler 0 105.000 135.000 153.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 23.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 0 135.000 186.000 190.000 67.000
Varebeholdning 0 42.000 55.000 49.000 43.000
Kundefordringer 0 2.000 2.000 0 0
Andre fordringer 0 39.000 14.000 13.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.817.000 2.369.000 1.930.000 1.806.000 1.422.000
Sum omløpsmidler 1.817.000 2.453.000 2.001.000 1.869.000 1.476.000
Sum eiendeler 1.817.000 2.588.000 2.187.000 2.059.000 1.543.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.000 1.432.000 801.000 645.000 784.000
Sum egenkapital 1.691.000 1.532.000 901.000 745.000 884.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 7.000 5.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 7.000 5.000 1.000
Leverandørgjeld 0 60.000 61.000 35.000 29.000
Betalbar skatt 67.000 199.000 183.000 204.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 360.000 359.000 325.000 256.000
Utbytte 0 0 -400.000 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 430.000 275.000 246.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 1.049.000 1.278.000 1.309.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.818.000 2.588.000 2.186.000 2.059.000 1.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.690.000 1.404.000 723.000 560.000 819.000
Likviditetsgrad 1 14.3 2.3 1.6 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 14.3 2.3 1.5 1.4 2.2
Soliditet 9 59.2 41.2 36.2 57.3
Resultatgrad 16.5 13.6 12.6 14.0 14.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.7 1.4 1.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 32.1 33.9 37.3 42.8
Signatur
16.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex