Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ycon As
Juridisk navn:  Ycon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Yrkje Yrkje Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 913928490
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kontado As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-208.33%
Egenkapital  
  
-43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 33.000 0 12.000 6.306.000
Resultat: -13.000 12.000 -32.000 -149.000 51.000
Egenkapital: -46.000 -32.000 -44.000 -12.000 137.000
Regnskap for  Ycon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 33.000 0 12.000 6.306.000
Driftskostnader -13.000 -21.000 -32.000 -159.000 -6.254.000
Driftsresultat -13.000 12.000 -32.000 -148.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt -13.000 12.000 -32.000 -149.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -14.000
Årsresultat -13.000 12.000 -32.000 -149.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 16.000 1.000 5.000 1.034.000
Sum eiendeler 15.000 16.000 1.000 5.000 1.034.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -132.000 -144.000 -112.000 37.000
Sum egenkapital -46.000 -32.000 -44.000 -12.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 48.000 45.000 17.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 16.000 1.000 5.000 1.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 33.000 0 12.000 6.306.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 33.000 0 12.000 6.306.000
Varekostnad 0 0 0 -98.000 -5.898.000
Lønninger 0 0 0 -5.000 -247.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -21.000 -32.000 -56.000 -109.000
Driftskostnader -13.000 -21.000 -32.000 -159.000 -6.254.000
Driftsresultat -13.000 12.000 -32.000 -148.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 12.000 -32.000 -149.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 904.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 16.000 1.000 4.000 130.000
Sum omløpsmidler 15.000 16.000 1.000 5.000 1.034.000
Sum eiendeler 15.000 16.000 1.000 5.000 1.034.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -132.000 -144.000 -112.000 37.000
Sum egenkapital -46.000 -32.000 -44.000 -12.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 319.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -2.000 0 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 48.000 46.000 17.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 48.000 45.000 17.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 16.000 1.000 5.000 1.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -32.000 -44.000 -12.000 138.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0 0.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0 0.3 1.2
Soliditet -306.7 -240.0 13.3
Resultatgrad 36.4 -1233.3 0.8
Rentedekningsgrad -74.0
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -1.4 6.5
Total kapitalrentabilitet -86.7 7 -2960.0 4.9
Signatur
08.08.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
YRKE TORE
Prokurister
08.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex