Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yngve B Harila AS
Juridisk navn:  Yngve B Harila AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78951831
Postboks 455 Nordvarangerveien 785 Fax: 78954289
9811 Vadsø 9802 Vestre Jakobselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vadsø
Org.nr: 865474512
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/10/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.43%
Resultat  
  
-129.18%
Egenkapital  
  
-11.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.610.000 16.257.000 12.222.000 12.564.000 13.619.000
Resultat: -934.000 3.201.000 -1.195.000 -1.497.000 -21.000
Egenkapital: 5.726.000 6.455.000 3.984.000 4.916.000 6.053.000
Regnskap for  Yngve B Harila AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.610.000 16.257.000 12.222.000 12.564.000 13.619.000
Driftskostnader -13.545.000 -13.029.000 -13.406.000 -14.076.000 -13.611.000
Driftsresultat -935.000 3.226.000 -1.184.000 -1.513.000 10.000
Finansinntekter 9.000 13.000 14.000 47.000 18.000
Finanskostnader -8.000 -38.000 -25.000 -31.000 -48.000
Finans 1.000 -25.000 -11.000 16.000 -30.000
Resultat før skatt -934.000 3.201.000 -1.195.000 -1.497.000 -21.000
Skattekostnad 205.000 -730.000 263.000 360.000 1.000
Årsresultat -729.000 2.471.000 -932.000 -1.137.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.797.000 3.177.000 3.414.000 3.832.000 4.179.000
Sum omløpsmidler 6.718.000 8.043.000 5.313.000 4.700.000 6.555.000
Sum eiendeler 9.515.000 11.220.000 8.727.000 8.532.000 10.734.000
Sum opptjent egenkapital 5.476.000 6.205.000 3.734.000 4.666.000 5.803.000
Sum egenkapital 5.726.000 6.455.000 3.984.000 4.916.000 6.053.000
Sum langsiktig gjeld 1.923.000 450.000 470.000 972.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 1.865.000 4.315.000 4.273.000 2.644.000 3.300.000
Sum gjeld og egenkapital 9.514.000 11.220.000 8.727.000 8.532.000 10.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.040.000 12.638.000 10.919.000 11.928.000 13.052.000
Andre inntekter 570.000 3.619.000 1.303.000 636.000 567.000
Driftsinntekter 12.610.000 16.257.000 12.222.000 12.564.000 13.619.000
Varekostnad -1.221.000 -750.000 -966.000 -1.110.000 -2.180.000
Lønninger -3.868.000 -3.672.000 -3.617.000 -3.216.000 -3.585.000
Avskrivning -672.000 -741.000 -818.000 -1.457.000 -1.383.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.784.000 -7.866.000 -8.005.000 -8.293.000 -6.463.000
Driftskostnader -13.545.000 -13.029.000 -13.406.000 -14.076.000 -13.611.000
Driftsresultat -935.000 3.226.000 -1.184.000 -1.513.000 10.000
Finansinntekter 9.000 13.000 14.000 47.000 18.000
Finanskostnader -8.000 -38.000 -25.000 -31.000 -48.000
Finans 1.000 -25.000 -11.000 16.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -729.000 2.471.000 -932.000 -1.137.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 0 551.000 288.000 0
Fast eiendom 1.130.000 790.000 900.000 1.009.000 1.119.000
Maskiner anlegg 507.000 648.000 220.000 282.000 336.000
Driftsløsøre 1.106.000 1.321.000 1.282.000 1.712.000 2.128.000
Sum varige driftsmidler 2.742.000 2.759.000 2.402.000 3.003.000 3.582.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 418.000 461.000 541.000 597.000
Sum anleggsmidler 2.797.000 3.177.000 3.414.000 3.832.000 4.179.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.004.000 2.626.000 1.530.000 2.226.000 2.084.000
Andre fordringer 1.077.000 1.225.000 1.089.000 1.277.000 1.345.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.637.000 4.192.000 2.693.000 1.197.000 3.126.000
Sum omløpsmidler 6.718.000 8.043.000 5.313.000 4.700.000 6.555.000
Sum eiendeler 9.515.000 11.220.000 8.727.000 8.532.000 10.734.000
Sum opptjent egenkapital 5.476.000 6.205.000 3.734.000 4.666.000 5.803.000
Sum egenkapital 5.726.000 6.455.000 3.984.000 4.916.000 6.053.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 180.000 0 0 72.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.807.000 1.811.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.923.000 450.000 470.000 972.000 1.381.000
Leverandørgjeld 624.000 884.000 723.000 880.000 568.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 241.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 501.000 325.000 234.000 558.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.101.000 1.123.000 1.414.000 1.530.000 1.933.000
Sum kortsiktig gjeld 1.865.000 4.315.000 4.273.000 2.644.000 3.300.000
Sum gjeld og egenkapital 9.514.000 11.220.000 8.727.000 8.532.000 10.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.853.000 3.728.000 1.040.000 2.056.000 3.255.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.9 1.2 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 3.6 1.9 1.2 1.8 2.0
Soliditet 60.2 57.5 45.7 57.6 56.4
Resultatgrad -7.4 19.8 -9.7 0.1
Rentedekningsgrad -116.9 84.9 -47.4 -48.8 0.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1.2 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -9.7 28.9 -13.4 -17.2 0.3
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER.
Prokurister
24.01.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex