Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yngve Dokken AS
Juridisk navn:  Yngve Dokken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92085882
Møllergata 24 Møllergata 24 Fax:
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 974364379
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2.35%
Egenkapital  
  
-13.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 190.000 277.000
Resultat: -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Egenkapital: -706.000 -623.000 -538.000 -450.000 -245.000
Regnskap for  Yngve Dokken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 190.000 277.000
Driftskostnader -81.000 -79.000 -82.000 -386.000 -464.000
Driftsresultat -81.000 -78.000 -81.000 -196.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -13.000
Finans -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -11.000
Resultat før skatt -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 6.000 34.000 64.000 91.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -806.000 -723.000 -638.000 -550.000 -345.000
Sum egenkapital -706.000 -623.000 -538.000 -450.000 -245.000
Sum langsiktig gjeld 0 41.000 87.000 122.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 617.000 516.000 419.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 35.000 65.000 91.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 190.000 277.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 190.000 277.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.000
Lønninger -4.000 -5.000 -4.000 -274.000 -365.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -45.000 -49.000 -83.000 -73.000
Driftskostnader -81.000 -79.000 -82.000 -386.000 -464.000
Driftsresultat -81.000 -78.000 -81.000 -196.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -13.000
Finans -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Sum varige driftsmidler 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 6.000 34.000 64.000 91.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -806.000 -723.000 -638.000 -550.000 -345.000
Sum egenkapital -706.000 -623.000 -538.000 -450.000 -245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 41.000 87.000 122.000 156.000
Leverandørgjeld 0 0 4.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 15.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 711.000 616.000 512.000 399.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 617.000 516.000 419.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 35.000 65.000 91.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -710.000 -616.000 -514.000 -418.000 -209.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet - -827.7 -494.5 -200.8
Resultatgrad -103.2 -67.9
Rentedekningsgrad -40.5 - -11.6 -21.8 -14.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -1.5
Total kapitalrentabilitet -222.9 -124.6 -215.4 -152.5
Signatur
11.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex