Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yngve Elvebakken
Juridisk navn:  Yngve Elvebakken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99167512
Apanesveien 67A Apanesveien 67A Fax:
9512 Alta 9512 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 971236760
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: elvebakken yngve
Regnskapsfører: Kada Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 383.000
Resultat: 110.000
Egenkapital: -39.000
Regnskap for  Yngve Elvebakken
Resultat 2008
Driftsinntekter 383.000
Driftskostnader -223.000
Driftsresultat 160.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -52.000
Finans -50.000
Resultat før skatt 110.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 520.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 631.000
Sum opptjent egenkapital -39.000
Sum egenkapital -39.000
Sum langsiktig gjeld 629.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000
Sum gjeld og egenkapital 630.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 367.000
Andre inntekter 15.000
Driftsinntekter 383.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -85.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -138.000
Driftskostnader -223.000
Driftsresultat 160.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -52.000
Finans -50.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 520.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 520.000
Varebeholdning 5.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 35.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 70.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 631.000
Sum opptjent egenkapital -39.000
Sum egenkapital -39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 629.000
Leverandørgjeld 23.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000
Sum gjeld og egenkapital 630.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.7
Soliditet -6.2
Resultatgrad 41.8
Rentedekningsgrad 3.1
Gjeldsgrad -17.2
Total kapitalrentabilitet 25.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex