Yngve Fredheim AS
Juridisk navn:  Yngve Fredheim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92851282
Borgenbakken 2 Borgenbakken 2 Fax:
0370 Oslo 370 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975779572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/29/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Svein Mikal Gregussen
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.46%
Resultat  
  
-81.98%
Egenkapital  
  
4.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 794.000 877.000 1.020.000 942.000 909.000
Resultat: 171.000 949.000 373.000 298.000 227.000
Egenkapital: 2.238.000 2.142.000 1.320.000 1.041.000 825.000
Regnskap for  Yngve Fredheim AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 794.000 877.000 1.020.000 942.000 909.000
Driftskostnader -632.000 -664.000 -638.000 -612.000 -631.000
Driftsresultat 162.000 214.000 382.000 330.000 278.000
Finansinntekter 9.000 734.000 0 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -10.000 -35.000 -58.000
Finans 9.000 734.000 -10.000 -32.000 -51.000
Resultat før skatt 171.000 949.000 373.000 298.000 227.000
Skattekostnad -76.000 -126.000 -95.000 -81.000 -61.000
Årsresultat 95.000 823.000 278.000 217.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.509.000 5.667.000 3.131.000 3.336.000 3.556.000
Sum omløpsmidler 206.000 66.000 75.000 198.000 210.000
Sum eiendeler 5.715.000 5.733.000 3.206.000 3.534.000 3.766.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 2.042.000 1.220.000 941.000 725.000
Sum egenkapital 2.238.000 2.142.000 1.320.000 1.041.000 825.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 630.000 1.188.000
Sum kortsiktig gjeld 3.477.000 3.591.000 1.887.000 1.863.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 5.715.000 5.733.000 3.207.000 3.534.000 3.766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 138.000 83.000 50.000
Andre inntekter 794.000 877.000 882.000 859.000 859.000
Driftsinntekter 794.000 877.000 1.020.000 942.000 909.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -250.000 -249.000 -244.000 -238.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -381.000 -414.000 -393.000 -373.000 -393.000
Driftskostnader -632.000 -664.000 -638.000 -612.000 -631.000
Driftsresultat 162.000 214.000 382.000 330.000 278.000
Finansinntekter 9.000 734.000 0 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -10.000 -35.000 -58.000
Finans 9.000 734.000 -10.000 -32.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 823.000 278.000 217.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.000 56.000 33.000 12.000 0
Fast eiendom 2.572.000 2.808.000 3.045.000 3.281.000 3.518.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 41.000 54.000 43.000 28.000
Sum varige driftsmidler 2.660.000 2.849.000 3.098.000 3.325.000 3.546.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.770.000 2.761.000 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 5.509.000 5.667.000 3.131.000 3.336.000 3.556.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 15.000 14.000 13.000 13.000
Andre fordringer 16.000 15.000 13.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 35.000 47.000 176.000 197.000
Sum omløpsmidler 206.000 66.000 75.000 198.000 210.000
Sum eiendeler 5.715.000 5.733.000 3.206.000 3.534.000 3.766.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 2.042.000 1.220.000 941.000 725.000
Sum egenkapital 2.238.000 2.142.000 1.320.000 1.041.000 825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 630.000 1.188.000
Leverandørgjeld 5.000 92.000 24.000 11.000 19.000
Betalbar skatt 99.000 149.000 116.000 101.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 35.000 22.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.373.000 3.349.000 1.711.000 1.730.000 1.654.000
Sum kortsiktig gjeld 3.477.000 3.591.000 1.887.000 1.863.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 5.715.000 5.733.000 3.207.000 3.534.000 3.766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.271.000 -3.525.000 -1.812.000 -1.665.000 -1.543.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.2 0.2
Soliditet 39.2 37.4 41.2 29.5 21.9
Resultatgrad 20.4 24.4 37.5 35.0 30.6
Rentedekningsgrad 38.2 9.5 4.9
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.4 2.4 3.6
Total kapitalrentabilitet 3 16.5 11.9 9.4 7.6
Signatur
07.06.2006
FREDHEIM YNGVE REIDULF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex