Yngve Fredriksen Invest As
Juridisk navn:  Yngve Fredriksen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91589868
Våganveien 35 Våganveien 35 Fax:
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 913867297
Aksjekapital: 51.000 NOK
Etableringsdato: 4/16/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cr1.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
956.1%
Egenkapital  
  
8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 433.000 41.000 74.000 60.000 62.000
Egenkapital: 5.494.000 5.087.000 5.049.000 4.992.000 4.947.000
Regnskap for  Yngve Fredriksen Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -20.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -20.000
Finansinntekter 442.000 48.000 82.000 67.000 82.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 442.000 48.000 82.000 67.000 82.000
Resultat før skatt 433.000 41.000 74.000 60.000 62.000
Skattekostnad -26.000 -2.000 -18.000 -15.000 -17.000
Årsresultat 407.000 38.000 57.000 45.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.471.000 5.030.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 79.000 79.000 5.075.000 5.027.000 4.973.000
Sum eiendeler 5.550.000 5.109.000 5.075.000 5.027.000 4.973.000
Sum opptjent egenkapital 5.443.000 5.036.000 4.998.000 4.941.000 4.896.000
Sum egenkapital 5.494.000 5.087.000 5.049.000 4.992.000 4.947.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 22.000 27.000 35.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 5.550.000 5.109.000 5.076.000 5.027.000 4.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -20.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -20.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -20.000
Finansinntekter 442.000 48.000 82.000 67.000 82.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 442.000 48.000 82.000 67.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 38.000 57.000 45.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.471.000 5.030.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.471.000 5.030.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 79.000 5.075.000 5.027.000 4.973.000
Sum omløpsmidler 79.000 79.000 5.075.000 5.027.000 4.973.000
Sum eiendeler 5.550.000 5.109.000 5.075.000 5.027.000 4.973.000
Sum opptjent egenkapital 5.443.000 5.036.000 4.998.000 4.941.000 4.896.000
Sum egenkapital 5.494.000 5.087.000 5.049.000 4.992.000 4.947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 26.000 2.000 18.000 15.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 12.000 9.000 20.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 22.000 27.000 35.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 5.550.000 5.109.000 5.076.000 5.027.000 4.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 57.000 5.048.000 4.992.000 4.947.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.6 1 143.6 191.3
Likviditetsgrad 2 1.4 3.6 1 143.6 191.3
Soliditet 9 99.6 99.5 99.3 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.8 0.8 1.5 1.2 1.2
Signatur
09.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex