Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yngve Hogstad AS
Juridisk navn:  Yngve Hogstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91377063
Postboks 218 Sentrum Risingv 9 Fax: 35529642
3701 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 942250142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/2/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: En To Tre Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.12%
Resultat  
  
-72.94%
Egenkapital  
  
11.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.498.000 3.807.000 3.710.000 3.480.000 2.860.000
Resultat: 220.000 813.000 407.000 347.000 117.000
Egenkapital: 1.698.000 1.517.000 889.000 580.000 627.000
Regnskap for  Yngve Hogstad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.498.000 3.807.000 3.710.000 3.480.000 2.860.000
Driftskostnader -3.257.000 -2.983.000 -3.295.000 -3.117.000 -2.722.000
Driftsresultat 240.000 824.000 415.000 362.000 138.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 2.000 11.000
Finanskostnader -20.000 -13.000 -15.000 -18.000 -33.000
Finans -19.000 -12.000 -8.000 -16.000 -22.000
Resultat før skatt 220.000 813.000 407.000 347.000 117.000
Skattekostnad -39.000 -184.000 -98.000 -94.000 -31.000
Årsresultat 181.000 628.000 309.000 252.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.495.000 1.512.000 1.083.000 345.000 537.000
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.141.000 983.000 1.100.000 908.000
Sum eiendeler 2.663.000 2.653.000 2.066.000 1.445.000 1.445.000
Sum opptjent egenkapital 1.598.000 1.417.000 789.000 480.000 527.000
Sum egenkapital 1.698.000 1.517.000 889.000 580.000 627.000
Sum langsiktig gjeld 514.000 529.000 845.000 96.000 427.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 606.000 332.000 770.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 2.663.000 2.652.000 2.066.000 1.446.000 1.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.498.000 3.807.000 3.710.000 3.480.000 2.860.000
Driftsinntekter 3.498.000 3.807.000 3.710.000 3.480.000 2.860.000
Varekostnad -75.000 -50.000 -224.000 -324.000 -285.000
Lønninger -1.582.000 -1.397.000 -1.655.000 -1.570.000 -1.273.000
Avskrivning -330.000 -277.000 -238.000 -207.000 -292.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.270.000 -1.259.000 -1.178.000 -1.016.000 -872.000
Driftskostnader -3.257.000 -2.983.000 -3.295.000 -3.117.000 -2.722.000
Driftsresultat 240.000 824.000 415.000 362.000 138.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 2.000 11.000
Finanskostnader -20.000 -13.000 -15.000 -18.000 -33.000
Finans -19.000 -12.000 -8.000 -16.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Årsresultat 181.000 628.000 309.000 252.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 6.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 971.000 902.000 1.083.000 334.000 354.000
Driftsløsøre 523.000 610.000 0 0 174.000
Sum varige driftsmidler 1.494.000 1.512.000 1.083.000 334.000 528.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 6.000 0
Sum anleggsmidler 1.495.000 1.512.000 1.083.000 345.000 537.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 99.000 71.000 16.000 340.000 163.000
Andre fordringer 432.000 193.000 156.000 118.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 637.000 876.000 811.000 641.000 699.000
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.141.000 983.000 1.100.000 908.000
Sum eiendeler 2.663.000 2.653.000 2.066.000 1.445.000 1.445.000
Sum opptjent egenkapital 1.598.000 1.417.000 789.000 480.000 527.000
Sum egenkapital 1.698.000 1.517.000 889.000 580.000 627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 251.000 245.000 92.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 514.000 529.000 845.000 96.000 427.000
Leverandørgjeld 261.000 439.000 22.000 46.000 43.000
Betalbar skatt 33.000 32.000 0 91.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -4.000 146.000 126.000 105.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 139.000 164.000 508.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 606.000 332.000 770.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 2.663.000 2.652.000 2.066.000 1.446.000 1.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 717.000 535.000 651.000 330.000 518.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 3 1.4 2.3
Likviditetsgrad 2 2.6 1.9 3 1.5 2.4
Soliditet 63.8 57.2 4 40.1 43.4
Resultatgrad 6.9 21.6 11.2 10.4 4.8
Rentedekningsgrad 1 63.4 27.7 20.2 4.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.3 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 9 31.1 20.4 25.2 10.3
Signatur
10.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex