Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yougrant As
Juridisk navn:  Yougrant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ruskeneshaugen 16 Ruskeneshaugen 16 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 919595698
Aksjekapital: 64.571 NOK
Etableringsdato: 7/5/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Regnskapsfører: Nesttun Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.77%
Egenkapital  
  
14.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 3.376.000 3.162.000
Egenkapital: 11.133.000 9.757.000
Regnskap for  Yougrant As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -25.000 -36.000
Driftsresultat -25.000 -36.000
Finansinntekter 3.401.000 3.198.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.401.000 3.198.000
Resultat før skatt 3.376.000 3.162.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 3.376.000 3.162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.005.000 9.798.000
Sum omløpsmidler 128.000 9.000
Sum eiendeler 12.133.000 9.807.000
Sum opptjent egenkapital 4.538.000 3.162.000
Sum egenkapital 11.133.000 9.757.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 12.132.000 9.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -36.000
Driftskostnader -25.000 -36.000
Driftsresultat -25.000 -36.000
Finansinntekter 3.401.000 3.198.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.401.000 3.198.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -2.000.000 0
Årsresultat 3.376.000 3.162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.005.000 9.798.000
Sum anleggsmidler 12.005.000 9.798.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 128.000 9.000
Sum omløpsmidler 128.000 9.000
Sum eiendeler 12.133.000 9.807.000
Sum opptjent egenkapital 4.538.000 3.162.000
Sum egenkapital 11.133.000 9.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 35.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 12.132.000 9.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -872.000 -42.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2
Soliditet 91.8 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 27.8 32.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex