Yrkesbygg AS
Juridisk navn:  Yrkesbygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32126540
Postboks 1332 Flattum Thorvald Meyersgate 18 Fax: 32126540
3503 Hønefoss 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979164807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/10/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.08%
Resultat  
  
-116.28%
Egenkapital  
  
-2.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.652.000 1.879.000 2.554.000 2.135.000 1.796.000
Resultat: -14.000 86.000 131.000 122.000 92.000
Egenkapital: 545.000 559.000 493.000 395.000 306.000
Regnskap for  Yrkesbygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.652.000 1.879.000 2.554.000 2.135.000 1.796.000
Driftskostnader -1.666.000 -1.792.000 -2.423.000 -2.013.000 -1.705.000
Driftsresultat -14.000 87.000 131.000 122.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 86.000 131.000 122.000 92.000
Skattekostnad 0 -21.000 -33.000 -33.000 -25.000
Årsresultat -14.000 65.000 98.000 89.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 889.000 927.000 1.207.000 731.000 626.000
Sum eiendeler 889.000 927.000 1.207.000 731.000 626.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 459.000 393.000 295.000 206.000
Sum egenkapital 545.000 559.000 493.000 395.000 306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 344.000 368.000 714.000 335.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 927.000 1.207.000 730.000 625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.652.000 1.879.000 2.554.000 2.135.000 1.796.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.652.000 1.879.000 2.554.000 2.135.000 1.796.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.615.000 -1.741.000 -2.360.000 -1.936.000 -1.641.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -51.000 -63.000 -77.000 -64.000
Driftskostnader -1.666.000 -1.792.000 -2.423.000 -2.013.000 -1.705.000
Driftsresultat -14.000 87.000 131.000 122.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 65.000 98.000 89.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 688.000 657.000 863.000 313.000 352.000
Andre fordringer 38.000 37.000 31.000 7.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 162.000 233.000 314.000 410.000 270.000
Sum omløpsmidler 889.000 927.000 1.207.000 731.000 626.000
Sum eiendeler 889.000 927.000 1.207.000 731.000 626.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 459.000 393.000 295.000 206.000
Sum egenkapital 545.000 559.000 493.000 395.000 306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 3.000 8.000 11.000 1.000
Betalbar skatt 0 21.000 33.000 33.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 191.000 193.000 475.000 115.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 148.000 152.000 198.000 175.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 368.000 714.000 335.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 927.000 1.207.000 730.000 625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 545.000 559.000 493.000 396.000 307.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 1.7 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 2.6 2.5 1.7 2.2 2.0
Soliditet 61.3 60.3 40.8 54.1 49.0
Resultatgrad -0.8 4.6 5.1 5.7 5.1
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.4 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet -1.6 9.4 10.9 16.7 14.6
Signatur
10.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex