Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yrkje Fiskemottak AS
Juridisk navn:  Yrkje Fiskemottak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779271
Yrkje Yrkje Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 985540764
Aksjekapital: 192.000 NOK
Etableringsdato: 3/19/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Tysvær Økonomi Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.46%
Resultat  
  
44.44%
Egenkapital  
  
-2.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 216.000 217.000 319.000 218.000 221.000
Resultat: -5.000 -9.000 46.000 -5.000 -37.000
Egenkapital: 151.000 155.000 163.000 129.000 134.000
Regnskap for  Yrkje Fiskemottak AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 216.000 217.000 319.000 218.000 221.000
Driftskostnader -221.000 -226.000 -273.000 -224.000 -259.000
Driftsresultat -5.000 -9.000 46.000 -6.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000 0
Resultat før skatt -5.000 -9.000 46.000 -5.000 -37.000
Skattekostnad 1.000 2.000 -12.000 0 10.000
Årsresultat -4.000 -8.000 34.000 -5.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 120.000 44.000 61.000 67.000
Sum omløpsmidler 143.000 141.000 194.000 154.000 137.000
Sum eiendeler 253.000 261.000 238.000 215.000 204.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -37.000 -29.000 -63.000 -58.000
Sum egenkapital 151.000 155.000 163.000 129.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 105.000 75.000 86.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000 260.000 238.000 215.000 204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.000 217.000 319.000 216.000 221.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 216.000 217.000 319.000 218.000 221.000
Varekostnad -15.000 -42.000 -106.000 -46.000 -59.000
Lønninger 0 0 0 -1.000 -1.000
Avskrivning -11.000 -8.000 -5.000 -6.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -176.000 -162.000 -171.000 -192.000
Driftskostnader -221.000 -226.000 -273.000 -224.000 -259.000
Driftsresultat -5.000 -9.000 46.000 -6.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -8.000 34.000 -5.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 11.000 9.000 21.000 22.000
Fast eiendom 20.000 22.000 23.000 25.000 27.000
Maskiner anlegg 74.000 82.000 5.000 6.000 0
Driftsløsøre 4.000 5.000 7.000 8.000 18.000
Sum varige driftsmidler 98.000 109.000 35.000 39.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 110.000 120.000 44.000 61.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 101.000 119.000 49.000 2.000
Andre fordringer 3.000 3.000 17.000 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 37.000 58.000 101.000 131.000
Sum omløpsmidler 143.000 141.000 194.000 154.000 137.000
Sum eiendeler 253.000 261.000 238.000 215.000 204.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -37.000 -29.000 -63.000 -58.000
Sum egenkapital 151.000 155.000 163.000 129.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 14.000 9.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 9.000 13.000 15.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 96.000 48.000 61.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 105.000 75.000 86.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000 260.000 238.000 215.000 204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 36.000 119.000 68.000 67.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 2.6 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 2.6 1.8 2.0
Soliditet 59.9 59.6 68.5 60.0 65.7
Resultatgrad -2.3 -4.1 14.4 -2.8 -17.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.5 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.5 19.3 -1.9 -18.6
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex