Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ysteriet Kro Og Scene As
Juridisk navn:  Ysteriet Kro Og Scene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41646189
Furumoen 4 Furumoen 4 Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 911594641
Aksjekapital: 51.000 NOK
Etableringsdato: 2/6/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.86%
Resultat  
  
-27.55%
Egenkapital  
  
-16.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 890.000 1.251.000 1.105.000 1.028.000 1.321.000
Resultat: -125.000 -98.000 68.000 -214.000 -240.000
Egenkapital: -883.000 -758.000 -661.000 -729.000 -515.000
Regnskap for  Ysteriet Kro Og Scene As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 890.000 1.251.000 1.105.000 1.028.000 1.321.000
Driftskostnader -1.012.000 -1.336.000 -977.000 -1.169.000 -1.507.000
Driftsresultat -121.000 -84.000 127.000 -141.000 -185.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -3.000 -13.000 -59.000 -73.000 -57.000
Finans -3.000 -13.000 -59.000 -73.000 -55.000
Resultat før skatt -125.000 -98.000 68.000 -214.000 -240.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 -98.000 68.000 -214.000 -240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 622.000 762.000 920.000 875.000
Sum omløpsmidler 452.000 478.000 384.000 164.000 78.000
Sum eiendeler 952.000 1.100.000 1.146.000 1.084.000 953.000
Sum opptjent egenkapital -925.000 -800.000 -702.000 -770.000 -557.000
Sum egenkapital -883.000 -758.000 -661.000 -729.000 -515.000
Sum langsiktig gjeld 1.302.000 1.398.000 1.480.000 1.474.000 1.098.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 460.000 325.000 339.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 952.000 1.099.000 1.144.000 1.084.000 953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 466.000 698.000 740.000 781.000 641.000
Andre inntekter 424.000 553.000 365.000 247.000 680.000
Driftsinntekter 890.000 1.251.000 1.105.000 1.028.000 1.321.000
Varekostnad -292.000 -285.000 -197.000 -228.000 -228.000
Lønninger -85.000 -342.000 -127.000 -248.000 -499.000
Avskrivning -174.000 -157.000 -159.000 -147.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -461.000 -552.000 -494.000 -546.000 -668.000
Driftskostnader -1.012.000 -1.336.000 -977.000 -1.169.000 -1.507.000
Driftsresultat -121.000 -84.000 127.000 -141.000 -185.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -3.000 -13.000 -59.000 -73.000 -57.000
Finans -3.000 -13.000 -59.000 -73.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 -98.000 68.000 -214.000 -240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 66.000 107.000 148.000 189.000 229.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 434.000 514.000 614.000 732.000 646.000
Sum varige driftsmidler 500.000 622.000 762.000 920.000 875.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 500.000 622.000 762.000 920.000 875.000
Varebeholdning 13.000 22.000 29.000 9.000 9.000
Kundefordringer 393.000 397.000 288.000 122.000 14.000
Andre fordringer 4.000 -2.000 24.000 19.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 61.000 42.000 13.000 39.000
Sum omløpsmidler 452.000 478.000 384.000 164.000 78.000
Sum eiendeler 952.000 1.100.000 1.146.000 1.084.000 953.000
Sum opptjent egenkapital -925.000 -800.000 -702.000 -770.000 -557.000
Sum egenkapital -883.000 -758.000 -661.000 -729.000 -515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.302.000 1.398.000 1.480.000 1.474.000 1.098.000
Leverandørgjeld 470.000 368.000 295.000 254.000 347.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 45.000 5.000 7.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 47.000 25.000 78.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 460.000 325.000 339.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 952.000 1.099.000 1.144.000 1.084.000 953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 18.000 59.000 -175.000 -293.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1.2 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1.1 0.5 0.2
Soliditet -92.7 -68.9 -57.8 -67.3 -54.0
Resultatgrad -13.6 -6.7 11.5 -13.7 -14.0
Rentedekningsgrad -40.3 -6.5 2.2 -1.9 -3.2
Gjeldsgrad -2.1 -2.5 -2.7 -2.5 -2.9
Total kapitalrentabilitet -12.7 -7.6 11.1 -13.0 -19.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex