Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ystnesgt 6b AS
Juridisk navn:  Ystnesgt 6b AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 961841143
Aksjekapital: 4.200.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.53%
Resultat  
  
-8.15%
Egenkapital  
  
14.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.532.000 8.514.000 8.855.000 8.533.000 8.536.000
Resultat: 5.457.000 5.941.000 6.338.000 6.333.000 6.490.000
Egenkapital: 35.148.000 30.797.000 27.136.000 23.246.000 20.349.000
Regnskap for  Ystnesgt 6b AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.532.000 8.514.000 8.855.000 8.533.000 8.536.000
Driftskostnader -2.045.000 -2.348.000 -2.114.000 -1.689.000 -1.406.000
Driftsresultat 5.487.000 6.167.000 6.741.000 6.844.000 7.131.000
Finansinntekter 220.000 161.000 114.000 141.000 116.000
Finanskostnader -249.000 -387.000 -516.000 -652.000 -757.000
Finans -29.000 -226.000 -402.000 -511.000 -641.000
Resultat før skatt 5.457.000 5.941.000 6.338.000 6.333.000 6.490.000
Skattekostnad -1.106.000 -1.280.000 -1.448.000 -1.436.000 -1.750.000
Årsresultat 4.351.000 4.661.000 4.890.000 4.897.000 4.740.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.474.000 34.565.000 36.414.000 38.054.000 38.057.000
Sum omløpsmidler 8.602.000 7.460.000 5.823.000 4.692.000 6.102.000
Sum eiendeler 42.076.000 42.025.000 42.237.000 42.746.000 44.159.000
Sum opptjent egenkapital 17.553.000 13.201.000 9.541.000 5.651.000 2.753.000
Sum egenkapital 35.148.000 30.797.000 27.136.000 23.246.000 20.349.000
Sum langsiktig gjeld 5.475.000 8.100.000 10.579.000 12.918.000 15.263.000
Sum kortsiktig gjeld 1.452.000 3.129.000 4.523.000 6.582.000 8.546.000
Sum gjeld og egenkapital 42.075.000 42.025.000 42.238.000 42.746.000 44.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.532.000 8.514.000 8.855.000 8.533.000 8.536.000
Driftsinntekter 7.532.000 8.514.000 8.855.000 8.533.000 8.536.000
Varekostnad -200.000 -202.000 -172.000 -114.000 -138.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.045.000 -1.045.000 -1.045.000 -1.045.000 -1.045.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -800.000 -1.101.000 -897.000 -530.000 -223.000
Driftskostnader -2.045.000 -2.348.000 -2.114.000 -1.689.000 -1.406.000
Driftsresultat 5.487.000 6.167.000 6.741.000 6.844.000 7.131.000
Finansinntekter 220.000 161.000 114.000 141.000 116.000
Finanskostnader -249.000 -387.000 -516.000 -652.000 -757.000
Finans -29.000 -226.000 -402.000 -511.000 -641.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Årsresultat 4.351.000 4.661.000 4.890.000 4.897.000 4.740.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 32.390.000 33.435.000 34.480.000 35.525.000 36.570.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 32.460.000 33.435.000 34.480.000 35.525.000 36.570.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.014.000 1.130.000 1.934.000 2.529.000 1.486.000
Sum anleggsmidler 33.474.000 34.565.000 36.414.000 38.054.000 38.057.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 8.000 51.000 66.000 14.000
Andre fordringer 68.000 84.000 78.000 66.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.521.000 7.369.000 5.695.000 4.560.000 6.010.000
Sum omløpsmidler 8.602.000 7.460.000 5.823.000 4.692.000 6.102.000
Sum eiendeler 42.076.000 42.025.000 42.237.000 42.746.000 44.159.000
Sum opptjent egenkapital 17.553.000 13.201.000 9.541.000 5.651.000 2.753.000
Sum egenkapital 35.148.000 30.797.000 27.136.000 23.246.000 20.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.864.000 3.070.000 3.267.000 3.457.000 3.775.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.475.000 8.100.000 10.579.000 12.918.000 15.263.000
Leverandørgjeld 139.000 119.000 284.000 158.000 40.000
Betalbar skatt 1.311.000 1.477.000 1.639.000 1.754.000 1.773.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 533.000 1.600.000 2.670.000 3.733.000
Sum kortsiktig gjeld 1.452.000 3.129.000 4.523.000 6.582.000 8.546.000
Sum gjeld og egenkapital 42.075.000 42.025.000 42.238.000 42.746.000 44.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.150.000 4.331.000 1.300.000 -1.890.000 -2.444.000
Likviditetsgrad 1 5.9 2.4 1.3 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 5.9 2.4 1.3 0.8 0.8
Soliditet 83.5 73.3 64.2 54.4 46.1
Resultatgrad 72.8 72.4 76.1 80.2 83.5
Rentedekningsgrad 2 15.9 13.1 10.7 9.6
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.6 15.1 16.2 16.3 16.4
Signatur
07.06.2006
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex