Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ytterstad Holding AS
Juridisk navn:  Ytterstad Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76933400
Postboks 113 Sjøvegen 43 Fax: 76933401
8411 Lødingen 8410 Lødingen
Fylke: Kommune:
Nordland Lødingen
Org.nr: 851330232
Aksjekapital: 1.960.400 NOK
Etableringsdato: 3/3/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
210426.32%
Egenkapital  
  
371.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 80.000.000 38.000 -14.000 -12.000 -12.000
Egenkapital: 101.515.000 21.515.000 33.477.000 41.395.000 48.007.000
Regnskap for  Ytterstad Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -30.000 -15.000 -15.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -30.000 -15.000 -15.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 80.030.000 53.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 80.030.000 53.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 80.000.000 38.000 -14.000 -12.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.000.000 38.000 -14.000 -12.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.876.000 49.876.000 49.876.000 49.876.000 49.926.000
Sum omløpsmidler 51.653.000 189.000 151.000 69.000 81.000
Sum eiendeler 101.529.000 50.065.000 50.027.000 49.945.000 50.007.000
Sum opptjent egenkapital 80.000.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 101.515.000 21.515.000 33.477.000 41.395.000 48.007.000
Sum langsiktig gjeld 0 28.550.000 16.550.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0 0 8.550.000 2.000.000
Sum gjeld og egenkapital 101.529.000 50.065.000 50.027.000 49.945.000 50.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -15.000 -15.000 -13.000 -13.000
Driftskostnader -30.000 -15.000 -15.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -30.000 -15.000 -15.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 80.030.000 53.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 80.030.000 53.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.000.000 38.000 -14.000 -12.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 49.876.000 49.876.000 49.876.000 49.876.000 49.926.000
Sum anleggsmidler 49.876.000 49.876.000 49.876.000 49.876.000 49.926.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 51.653.000 189.000 151.000 69.000 81.000
Sum eiendeler 101.529.000 50.065.000 50.027.000 49.945.000 50.007.000
Sum opptjent egenkapital 80.000.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 101.515.000 21.515.000 33.477.000 41.395.000 48.007.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 8.550.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 28.550.000 16.550.000 0 0
Leverandørgjeld 14.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0 0 8.550.000 2.000.000
Sum gjeld og egenkapital 101.529.000 50.065.000 50.027.000 49.945.000 50.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.639.000 189.000 151.000 -8.481.000 -1.919.000
Likviditetsgrad 1 3689.5 0 0.0
Likviditetsgrad 2 3689.5 0 0 0 0.1
Soliditet 1 4 66.9 82.9 96.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.3 0.5 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 78.8 0.1 0.0
Signatur
26.06.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
YTTERSTAD MAGNUS JOHAN
SIGNATUR HVER FOR SEG
YTTERSTAD STINE
Prokurister
29.05.2012
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex