Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zervus
Juridisk navn:  Zervus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93258880
Falkveien 1 Falkveien 1 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 994889583
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/17/2009
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 47.000
Resultat: 44.000
Egenkapital: 33.000
Regnskap for  Zervus
Resultat 2010
Driftsinntekter 47.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 44.000
Skattekostnad -11.000
Årsresultat 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital 33.000
Sum egenkapital 33.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 47.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 43.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital 33.000
Sum egenkapital 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000
Likviditetsgrad 1 4.0
Likviditetsgrad 2 4.1
Soliditet 75.0
Resultatgrad 93.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 100.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex