Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zid AS
Juridisk navn:  Zid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67156767
Rytterfaret 26 Rytterfaret 26 Fax: 67156768
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990770050
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørn Lorentzen Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.95%
Resultat  
  
-61.4%
Egenkapital  
  
-17.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.971.000 2.052.000 2.117.000 2.579.000 1.590.000
Resultat: -92.000 -57.000 121.000 718.000 -36.000
Egenkapital: 441.000 533.000 590.000 502.000 -75.000
Regnskap for  Zid AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.971.000 2.052.000 2.117.000 2.579.000 1.590.000
Driftskostnader -2.069.000 -2.113.000 -2.005.000 -1.872.000 -1.631.000
Driftsresultat -98.000 -60.000 111.000 708.000 -41.000
Finansinntekter 6.000 3.000 10.000 10.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 6.000 3.000 9.000 8.000 5.000
Resultat før skatt -92.000 -57.000 121.000 718.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 -33.000 -141.000 0
Årsresultat -92.000 -57.000 88.000 577.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 60.000 16.000 24.000 31.000
Sum omløpsmidler 557.000 865.000 975.000 1.591.000 713.000
Sum eiendeler 639.000 925.000 991.000 1.615.000 744.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 433.000 490.000 402.000 -175.000
Sum egenkapital 441.000 533.000 590.000 502.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 198.000 393.000 400.000 1.112.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 926.000 990.000 1.614.000 745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.958.000 2.052.000 2.117.000 2.579.000 1.590.000
Andre inntekter 13.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.971.000 2.052.000 2.117.000 2.579.000 1.590.000
Varekostnad -880.000 -781.000 -720.000 -711.000 -457.000
Lønninger -943.000 -953.000 -947.000 -938.000 -930.000
Avskrivning -29.000 -15.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -217.000 -364.000 -330.000 -215.000 -236.000
Driftskostnader -2.069.000 -2.113.000 -2.005.000 -1.872.000 -1.631.000
Driftsresultat -98.000 -60.000 111.000 708.000 -41.000
Finansinntekter 6.000 3.000 10.000 10.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 6.000 3.000 9.000 8.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 -57.000 88.000 577.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 82.000 60.000 16.000 24.000 31.000
Sum varige driftsmidler 82.000 60.000 16.000 24.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 82.000 60.000 16.000 24.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 601.000 232.000 411.000 204.000
Andre fordringer 289.000 197.000 326.000 447.000 302.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 236.000 68.000 417.000 733.000 208.000
Sum omløpsmidler 557.000 865.000 975.000 1.591.000 713.000
Sum eiendeler 639.000 925.000 991.000 1.615.000 744.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 433.000 490.000 402.000 -175.000
Sum egenkapital 441.000 533.000 590.000 502.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 33.000 140.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 108.000 75.000 125.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 284.000 292.000 848.000 725.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 393.000 400.000 1.112.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 926.000 990.000 1.614.000 745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 359.000 472.000 575.000 479.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.2 2.4 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 2.8 2.2 2.4 1.4 0.9
Soliditet 6 57.6 59.6 31.1 -10.1
Resultatgrad -2.9 5.2 27.5 -2.6
Rentedekningsgrad 1 3
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.7 2.2 -10.9
Total kapitalrentabilitet -14.4 -6.2 12.2 44.5 -4.8
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex