Zouq Sandvika As
Juridisk navn:  Zouq Sandvika As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67545400
Rådmann Halmrasts vei 2 Rådmann Halmrasts vei 2 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 917363749
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/9/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Abacus Revisjon As
Regnskapsfører: Stavanger Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.79%
Resultat  
  
123.07%
Egenkapital  
  
21.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 6.528.000 4.060.000 0
Resultat: 191.000 -828.000 -101.000
Egenkapital: -708.000 -899.000 -46.000
Regnskap for  Zouq Sandvika As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.528.000 4.060.000 0
Driftskostnader -6.331.000 -4.882.000 -101.000
Driftsresultat 196.000 -822.000 -101.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 0
Finans -6.000 -5.000 0
Resultat før skatt 191.000 -828.000 -101.000
Skattekostnad 0 -24.000 24.000
Årsresultat 191.000 -852.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 745.000 904.000 576.000
Sum omløpsmidler 132.000 260.000 1.000
Sum eiendeler 877.000 1.164.000 577.000
Sum opptjent egenkapital -738.000 -929.000 -76.000
Sum egenkapital -708.000 -899.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.585.000 2.062.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 877.000 1.163.000 577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.524.000 4.060.000 0
Andre inntekter 4.000 0 0
Driftsinntekter 6.528.000 4.060.000 0
Varekostnad -2.064.000 -1.635.000 -17.000
Lønninger -2.429.000 -1.384.000 0
Avskrivning -158.000 -153.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.680.000 -1.710.000 -45.000
Driftskostnader -6.331.000 -4.882.000 -101.000
Driftsresultat 196.000 -822.000 -101.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 0
Finans -6.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 191.000 -852.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 24.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 441.000 599.000 552.000
Sum varige driftsmidler 441.000 599.000 552.000
Sum finansielle anleggsmidler 304.000 304.000 0
Sum anleggsmidler 745.000 904.000 576.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 121.000 94.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.000 166.000 1.000
Sum omløpsmidler 132.000 260.000 1.000
Sum eiendeler 877.000 1.164.000 577.000
Sum opptjent egenkapital -738.000 -929.000 -76.000
Sum egenkapital -708.000 -899.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 336.000 703.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 342.000 224.000 -153.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 807.000 1.136.000 768.000
Sum kortsiktig gjeld 1.585.000 2.062.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 877.000 1.163.000 577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.453.000 -1.802.000 -622.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0
Soliditet -80.7 -77.3
Resultatgrad 3 -20.2
Rentedekningsgrad 32.7
Gjeldsgrad -2.2 -2.3 -13.5
Total kapitalrentabilitet 22.3 -70.6 -17.5
Signatur
30.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex