Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 13.12.2018 (129 treff)
Østfold

Org.nr: 921863241     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 921861257     
13.12.2018
Akershus

Org.nr: 921882815     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 921881746     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 921691106     
13.12.2018

Org.nr: 921864531     
13.12.2018

Org.nr: 821881072     
13.12.2018

Org.nr: 921881045     
13.12.2018

Org.nr: 921879555     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 921861621     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 921872127     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 921874138     
13.12.2018
Oslo

Org.nr: 921882076     
13.12.2018

Org.nr: 921882084     
13.12.2018

Org.nr: 921882173     
13.12.2018

Org.nr: 921882203     
13.12.2018

Org.nr: 921882254     
13.12.2018

Org.nr: 921882300     
13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 821882052     
13.12.2018

Org.nr: 921881886     
13.12.2018

Org.nr: 921881894     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 821881242     
13.12.2018

Org.nr: 921880677     
13.12.2018

Org.nr: 921881347     
13.12.2018

Org.nr: 921881444     
13.12.2018

Org.nr: 921881584     
13.12.2018

Org.nr: 921881592     
13.12.2018

Org.nr: 921880766     
13.12.2018

Org.nr: 921880790     
13.12.2018

Org.nr: 921880626     
13.12.2018

Org.nr: 921880650     
13.12.2018

Org.nr: 921880693     
13.12.2018

Org.nr: 921880707     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 921880588     
13.12.2018

Org.nr: 821880572     
13.12.2018

Org.nr: 821880602     
13.12.2018

Org.nr: 921878710     
13.12.2018

Org.nr: 921876998     
13.12.2018

Org.nr: 921877293     
13.12.2018

Org.nr: 921877382     
13.12.2018

Org.nr: 921877498     
13.12.2018

Org.nr: 821697972     
13.12.2018

Org.nr: 921876823     
13.12.2018

Org.nr: 921875339     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 821864712     
13.12.2018

Org.nr: 921864590     
13.12.2018

Org.nr: 921818289     
13.12.2018

Org.nr: 921842090     
13.12.2018
Hedmark

Org.nr: 921882246     
13.12.2018

Org.nr: 921882408     
13.12.2018

Org.nr: 921881835     
13.12.2018

Org.nr: 821878012     
13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
Oppland

Org.nr: 921881169     
13.12.2018

Org.nr: 921864361     
13.12.2018

Org.nr: 921880294     
13.12.2018
Buskerud
13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
Vestfold
13.12.2018

Org.nr: 921880596     
13.12.2018

Org.nr: 921880421     
13.12.2018

Org.nr: 921863136     
13.12.2018
Telemark

Org.nr: 921882769     
13.12.2018

Org.nr: 921877528     
13.12.2018

Org.nr: 919682035     
13.12.2018

Org.nr: 921877366     
13.12.2018

Org.nr: 921876327     
13.12.2018

Org.nr: 921870604     
13.12.2018

Org.nr: 921865376     
13.12.2018
Vest-Agder
13.12.2018

Org.nr: 921880138     
13.12.2018

Org.nr: 921877706     
13.12.2018

Org.nr: 921862466     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 916629885     
13.12.2018
Rogaland

Org.nr: 921828101     
13.12.2018
13.12.2018

Org.nr: 821880432     
13.12.2018

Org.nr: 921880855     
13.12.2018

Org.nr: 921880936     
13.12.2018

Org.nr: 921868162     
13.12.2018

Org.nr: 921848463     
13.12.2018
Hordaland

Org.nr: 921881851     
13.12.2018

Org.nr: 921881703     
13.12.2018

Org.nr: 921881711     
13.12.2018
13.12.2018