Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 18.02.2019 (49 treff)
Østfold

Org.nr: 822242952     
18.02.2019

Org.nr: 921861710     
18.02.2019

Org.nr: 922183031     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922079587     
18.02.2019

Org.nr: 822209122     
18.02.2019

Org.nr: 922218803     
18.02.2019

Org.nr: 922239916     
18.02.2019
Akershus

Org.nr: 922221782     
18.02.2019

Org.nr: 922241090     
18.02.2019

Org.nr: 922241139     
18.02.2019

Org.nr: 922197938     
18.02.2019
Oslo
18.02.2019

Org.nr: 922203938     
18.02.2019

Org.nr: 922185239     
18.02.2019

Org.nr: 922189277     
18.02.2019

Org.nr: 922241155     
18.02.2019

Org.nr: 922220115     
18.02.2019

Org.nr: 822167292     
18.02.2019
Oppland

Org.nr: 922157650     
18.02.2019
18.02.2019
Buskerud

Org.nr: 922193193     
18.02.2019

Org.nr: 922183244     
18.02.2019
Vestfold

Org.nr: 922230560     
18.02.2019

Org.nr: 922235872     
18.02.2019
Telemark

Org.nr: 922167575     
18.02.2019
Vest-Agder

Org.nr: 922116997     
18.02.2019

Org.nr: 922198888     
18.02.2019

Org.nr: 922050805     
18.02.2019
Rogaland

Org.nr: 822243002     
18.02.2019

Org.nr: 822242502     
18.02.2019

Org.nr: 922177406     
18.02.2019
Hordaland

Org.nr: 922217831     
18.02.2019

Org.nr: 922225192     
18.02.2019

Org.nr: 922203415     
18.02.2019

Org.nr: 922213984     
18.02.2019

Org.nr: 922237662     
18.02.2019

Org.nr: 922241007     
18.02.2019

Org.nr: 922227446     
18.02.2019

Org.nr: 922237263     
18.02.2019
Møre Og Romsdal

Org.nr: 822242472     
18.02.2019

Org.nr: 922199043     
18.02.2019

Org.nr: 922203822     
18.02.2019

Org.nr: 922148430     
18.02.2019
Sør-Trøndelag

Org.nr: 822242642     
18.02.2019

Org.nr: 915672477     
18.02.2019
Nordland

Org.nr: 922086362     
18.02.2019

Org.nr: 922188084     
18.02.2019
Troms

Org.nr: 922162131     
18.02.2019