Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 19.08.2019 (104 treff)
Østfold

Org.nr: 923219374     
19.08.2019

Org.nr: 923215999     
19.08.2019

Org.nr: 923209786     
19.08.2019

Org.nr: 923217606     
19.08.2019
Akershus

Org.nr: 923220259     
19.08.2019

Org.nr: 823219652     
19.08.2019

Org.nr: 923218904     
19.08.2019

Org.nr: 923217711     
19.08.2019

Org.nr: 923218203     
19.08.2019

Org.nr: 923215654     
19.08.2019

Org.nr: 923090487     
19.08.2019

Org.nr: 923201246     
19.08.2019
Oslo
19.08.2019
19.08.2019
19.08.2019

Org.nr: 923218432     
19.08.2019

Org.nr: 923215484     
19.08.2019

Org.nr: 923219617     
19.08.2019

Org.nr: 923212833     
19.08.2019

Org.nr: 923214380     
19.08.2019
19.08.2019

Org.nr: 923219625     
19.08.2019

Org.nr: 923219641     
19.08.2019

Org.nr: 923219676     
19.08.2019

Org.nr: 823219172     
19.08.2019

Org.nr: 823219512     
19.08.2019

Org.nr: 923132279     
19.08.2019

Org.nr: 923215190     
19.08.2019

Org.nr: 923219242     
19.08.2019

Org.nr: 923219498     
19.08.2019

Org.nr: 923219528     
19.08.2019

Org.nr: 923219536     
19.08.2019

Org.nr: 923219544     
19.08.2019

Org.nr: 923219552     
19.08.2019

Org.nr: 923219560     
19.08.2019

Org.nr: 923219579     
19.08.2019

Org.nr: 923219595     
19.08.2019

Org.nr: 923219161     
19.08.2019

Org.nr: 923219129     
19.08.2019

Org.nr: 923132236     
19.08.2019

Org.nr: 923212825     
19.08.2019
19.08.2019

Org.nr: 923217649     
19.08.2019

Org.nr: 923216472     
19.08.2019

Org.nr: 823214952     
19.08.2019
Hedmark

Org.nr: 922762287     
19.08.2019

Org.nr: 923072934     
19.08.2019

Org.nr: 923219269     
19.08.2019

Org.nr: 923218718     
19.08.2019

Org.nr: 923218165     
19.08.2019

Org.nr: 923174478     
19.08.2019
Oppland

Org.nr: 923219285     
19.08.2019

Org.nr: 923219366     
19.08.2019

Org.nr: 923217134     
19.08.2019
Buskerud

Org.nr: 923219978     
19.08.2019

Org.nr: 923218912     
19.08.2019
19.08.2019
Vestfold
19.08.2019

Org.nr: 923219757     
19.08.2019

Org.nr: 923219234     
19.08.2019

Org.nr: 923219609     
19.08.2019
Telemark
19.08.2019

Org.nr: 923220097     
19.08.2019

Org.nr: 923217347     
19.08.2019
Aust-Agder

Org.nr: 923220518     
19.08.2019

Org.nr: 923219935     
19.08.2019

Org.nr: 923219471     
19.08.2019

Org.nr: 923219692     
19.08.2019

Org.nr: 923219218     
19.08.2019

Org.nr: 923214933     
19.08.2019
19.08.2019
Vest-Agder

Org.nr: 923217061     
19.08.2019

Org.nr: 923212442     
19.08.2019
Rogaland

Org.nr: 923220011     
19.08.2019
19.08.2019

Org.nr: 923220119     
19.08.2019

Org.nr: 923219463     
19.08.2019

Org.nr: 923219064     
19.08.2019

Org.nr: 923219056     
19.08.2019

Org.nr: 923217789     
19.08.2019
Hordaland

Org.nr: 923220062     
19.08.2019

Org.nr: 923219706     
19.08.2019

Org.nr: 923219072     
19.08.2019

Org.nr: 921300360     
19.08.2019
Sogn Og Fjordane

Org.nr: 923219315     
19.08.2019

Org.nr: 922079935     
19.08.2019

Org.nr: 822998542     
19.08.2019
Møre Og Romsdal

Org.nr: 923082999     
19.08.2019

Org.nr: 923219137     
19.08.2019

Org.nr: 923201378     
19.08.2019

Org.nr: 923145818     
19.08.2019

Org.nr: 923212906     
19.08.2019

Org.nr: 919672757     
19.08.2019
Sør-Trøndelag

Org.nr: 923214984     
19.08.2019

Org.nr: 923219390     
19.08.2019

Org.nr: 923219404     
19.08.2019

Org.nr: 923219439     
19.08.2019

Org.nr: 923219293     
19.08.2019
Nord-Trøndelag

Org.nr: 923213252     
19.08.2019