Konsernregnskap
Firma: Norges Jeger- Og Fiskerforbund Organisasjonsnr: 956792150
Postadresse: Postboks 94 Foretakstype: FLI
1378 Nesbru Etableringsdato: 10.02.1871
Besøksadresse: Hvalstadåsen 5 Antall ansatte: 91
1395 Hvalstad Bankforbindelse:
Telefon: 66792200 Revisor: Kpmg AS
Telefaks: 66901587
Aksjekapital: 0
Web-side: www.niff.no  
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 106.739.000 114.277.000 107.326.000 20.751.000
Andre inntekter 697.000 371.000 710.000 88.409.000
Driftsinntekter 107.436.000 114.648.000 108.035.000 109.159.000
Varekostnad -11.017.000 -13.962.000 -14.929.000 -15.222.000
Lønninger -44.696.000 -44.036.000 -43.458.000 -45.028.000
Lønn daglig leder 0 0 0
Avskrivning -3.224.000 -3.233.000 -2.443.000 -2.425.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.176.000 -44.072.000 -40.607.000 -39.137.000
Driftskostnader -100.113.000 -105.303.000 -101.437.000 -101.812.000
Driftsresultat 7.323.000 9.345.000 6.598.000 7.347.000
Finansinntekter 1.123.000 1.275.000 688.000 499.000
Finanskostnader -599.000 -552.000 -492.000 -483.000
Finans 524.000 723.000 196.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 7.847.000 10.067.000 6.793.000 7.363.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 7.847.000 10.067.000 6.793.000 7.363.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 956.000
Fast eiendom 11.163.000 11.245.000 11.595.000 11.539.000
Sum anleggsmidler 30.466.000 18.615.000 19.715.000 20.143.000
Varebeholdning 2.156.000 2.518.000 4.206.000 6.082.000
Kundefordringer 1.230.000 8.110.000 1.361.000 3.495.000
Andre fordringer 8.677.000 4.748.000 8.392.000 7.605.000
Kasse, bank 30.812.000 37.484.000 48.120.000 27.832.000
Sum omløpsmidler 42.997.000 53.039.000 62.281.000 45.190.000
Sum eiendeler 73.463.000 71.654.000 81.996.000 65.333.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0
Sum immatrielle midler 3.805.000 6.596.000 7.399.000 7.598.000
Driftsløsøre 448.000 724.000 671.000 0
Sum varige driftsmidler 11.611.000 11.969.000 12.266.000 12.495.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.050.000 50.000 50.000 50.000
Sum investeringer 123.000 179.000 202.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 54.145.000 46.361.000 36.420.000 29.823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum egenkapital 54.379.000 46.532.000 36.465.000 29.671.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Leverandørgjeld 2.320.000 2.576.000 3.053.000 3.024.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.943.000 3.868.000 3.738.000 4.277.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.821.000 18.678.000 38.740.000 28.360.000
Sum kortsiktig gjeld 19.084.000 25.122.000 45.531.000 35.662.000
Sum gjeld og egenkapital 73.229.000 71.483.000 81.951.000 65.485.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 23.913.000 27.917.000 16.750.000 9.528.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.3 1.1
Soliditet 74.0 64.9 44.5 45.4
Resultatgrad 6.8 8.2 6.1 6.7
Rentedekningsgrad 12.2 16.9 13.4 15.2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.5 14.8 8.9 1
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00