Konsernregnskap
Firma: Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen Organisasjonsnr: 967341266
Postadresse: Postboks 134 Foretakstype: STI
1319 Bekkestua Etableringsdato: 01.08.1981
Besøksadresse: Skuiveien 40 Antall ansatte: 11
1339 Vøyenenga Bankforbindelse:
Telefon: 67101560 Revisor: Stiansen & Co AS
Telefaks: 67101561
Aksjekapital: 50 000
Web-side: www.ntg.no  
Beskrivelse 2019   2018 2017 2016
         
Resultat        
Salgsinntekter 285.462.000 253.135.000 224.875.000 207.976.000
Andre inntekter 23.456.000 6.866.000 0 0
Driftsinntekter 308.918.000 260.001.000 224.875.000 207.976.000
Varekostnad -8.169.000 -3.151.000 0 0
Lønninger -186.923.000 -159.933.000 -141.858.000 -134.992.000
Lønn daglig leder 0 0 0 0
Avskrivning -5.558.000 -4.930.000 -4.364.000 -3.189.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -98.433.000 -93.251.000 -83.828.000 -72.437.000
Driftskostnader -299.083.000 -261.265.000 -230.050.000 -210.618.000
Driftsresultat 9.835.000 -1.264.000 -5.176.000 -2.642.000
Finansinntekter 701.000 501.000 661.000 936.000
Finanskostnader -114.000 -74.000 -95.000 -39.000
Finans 587.000 427.000 566.000 897.000
Skattekostnad -1.345.000 -392.000 0 0
Årsresultat 9.076.000 -1.229.000 -4.610.000 -1.745.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 10.421.000 -837.000 -4.610.000 -1.745.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.054.000 19.881.000 19.770.000 12.662.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.478.000 8.458.000 5.092.000 4.028.000
Andre fordringer 7.051.000 5.800.000 6.324.000 5.887.000
Kasse, bank 114.044.000 88.851.000 83.729.000 90.948.000
Sum omløpsmidler 125.573.000 103.108.000 95.144.000 100.863.000
Sum eiendeler 156.627.000 122.989.000 114.914.000 113.525.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000.000 8.238.000 9.298.000 4.341.000
Sum varige driftsmidler 31.049.000 19.876.000 19.765.000 12.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 58.586.000 49.491.000 50.726.000 55.318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 0 0 0
Sum egenkapital 58.636.000 49.541.000 50.776.000 55.368.000
Sum langsiktig gjeld 10.035.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.986.000 7.502.000 8.362.000 6.532.000
Betalbar skatt 1.330.000 392.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.919.000 12.170.000 10.686.000 9.722.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.722.000 53.383.000 45.090.000 41.903.000
Sum kortsiktig gjeld 87.955.000 73.447.000 64.137.000 58.157.000
Sum gjeld og egenkapital 156.626.000 122.988.000 114.913.000 113.525.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 37.618.000 29.661.000 31.007.000 42.706.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.5 1.7
Soliditet 37.4 40.3 44.2 48.8
Resultatgrad 3.2 -0.5 -2.3 -1.3
Rentedekningsgrad 86.3 -17.1 -54.5 -67.7
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 -0.6 -3.9 -1.5
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00