Konsernregnskap
Firma: Jakob Hatteland Holding AS Organisasjonsnr: 974498359
Postadresse: Stokkastrandvegen 85 Foretakstype: AS
5578 Nedre Vats Etableringsdato: 09.06.1995
Besøksadresse: Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats Bankforbindelse:
Telefon: 52763300 Revisor: Deloitte AS
Aksjekapital: 2 987 838
 
Beskrivelse 2021   2020 2019 2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 357.537.000 313.168.000 302.324.000 259.684.000
Andre inntekter 1.316.420.000 144.113.000 1.102.009.000 642.000
Driftsinntekter 1.673.957.000 457.281.000 1.404.333.000 260.327.000
Varekostnad -106.804.000 -101.436.000 -83.840.000 -102.193.000
Lønninger -206.603.000 -189.108.000 -158.582.000 -140.325.000
Lønn daglig leder 0 672.000
Avskrivning -72.121.000 -65.039.000 -62.443.000 -50.818.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -146.452.000 -111.089.000 -140.222.000 -48.586.000
Driftskostnader -531.980.000 -466.672.000 -445.087.000 -341.922.000
Driftsresultat 1.141.976.000 -9.391.000 959.247.000 -81.595.000
Finansinntekter -14.392.000 54.708.000 188.000 -11.251.000
Finanskostnader -24.114.000 -6.119.000 -31.752.000 -27.770.000
Finans -38.506.000 48.589.000 -31.564.000 -39.021.000
Skattekostnad -36.546.000 24.867.000 30.290.000 5.774.000
Årsresultat 1.066.922.000 64.066.000 957.973.000 -114.842.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 1.103.469.000 39.199.000 927.683.000 -120.616.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0
Fast eiendom 547.170.000 390.233.000 323.770.000 311.547.000
Sum anleggsmidler 1.417.035.000 1.004.189.000 906.561.000 1.020.347.000
Varebeholdning 23.920.000 15.804.000 14.315.000 9.855.000
Kundefordringer 91.505.000 43.614.000 40.428.000 34.127.000
Andre fordringer 161.323.000 145.879.000 145.350.000 35.760.000
Kasse, bank 488.428.000 403.368.000 427.761.000 153.936.000
Sum omløpsmidler 3.577.255.000 2.879.871.000 2.632.686.000 1.496.926.000
Sum eiendeler 4.994.290.000 3.884.060.000 3.539.247.000 2.517.273.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 7.425.000 12.497.000 17.569.000 19.519.000
Sum immatrielle midler 99.229.000 137.209.000 110.399.000 74.597.000
Driftsløsøre 111.925.000 48.525.000 46.845.000 37.677.000
Sum varige driftsmidler 741.287.000 542.738.000 494.842.000 494.435.000
Sum finansielle anleggsmidler 576.519.000 324.242.000 301.320.000 451.315.000
Sum investeringer 2.812.079.000 2.271.206.000 2.004.833.000 1.263.248.000
Sum opptjent egenkapital 4.098.123.000 3.339.529.000 3.285.121.000 2.345.226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 38.184.000
Sum egenkapital 4.163.461.000 3.420.455.000 3.370.963.000 2.381.843.000
Sum langsiktig gjeld 311.322.000 66.198.000 63.036.000 78.277.000
Gjeld til kredittinstitutt 319.985.000 236.178.000 1.671.000 1.980.000
Leverandørgjeld 68.013.000 50.565.000 47.127.000 21.179.000
Betalbar skatt 28.000 828.000 1.072.000 2.995.000
Skyldig offentlige avgifter 19.834.000 20.061.000 15.361.000 12.459.000
Utbytte -296.735.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.645.000 89.774.000 40.016.000 18.540.000
Sum kortsiktig gjeld 519.506.000 397.406.000 105.248.000 57.153.000
Sum gjeld og egenkapital 4.931.939.000 3.806.121.000 3.456.393.000 2.483.644.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 3.057.749.000 2.482.465.000 2.527.438.000 1.439.773.000
Likviditetsgrad 1 6.9 7.2 25 2
Likviditetsgrad 2 6.8 7.2 24.9 2
Soliditet 83.4 88.1 95.2 94.6
Resultatgrad 68.2 -2.1 68.3 -31.3
Rentedekningsgrad 47.4 -1.5 30.2 -2.9
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.6 1.2 27.1 -3.7
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2021
Normal beretning
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00