Konsernregnskap
Firma: Stiftelsen Anker Studentboliger Og Hotel (anker Sti) Organisasjonsnr: 966891750
Postadresse: Postboks 4674 Sofienberg Foretakstype: STI
0506 Oslo Etableringsdato: 22.06.1993
Besøksadresse: Storgata 55 Antall ansatte: 167
182 Oslo Bankforbindelse:
Telefon: 22997300 Revisor: Ernst & Young AS
Telefaks: 22997520
Aksjekapital: 20 000 000
Web-side: www.anker-hotel.no/  
Beskrivelse 2021   2020 2019 2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 283.897.000 229.210.000 296.696.000 263.916.000
Andre inntekter 17.527.000 13.966.000
Driftsinntekter 283.897.000 229.210.000 314.223.000 277.882.000
Varekostnad -7.786.000 -5.917.000 -11.782.000 -10.655.000
Lønninger -55.879.000 -49.198.000 -81.949.000 -79.627.000
Lønn daglig leder 0 0
Avskrivning -30.412.000 -30.570.000 -28.173.000 -21.501.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -96.578.000 -124.508.000 -135.934.000 -103.669.000
Driftskostnader -190.655.000 -210.193.000 -257.838.000 -215.452.000
Driftsresultat 93.242.000 19.017.000 56.385.000 62.430.000
Finansinntekter 983.000 952.000 911.000 2.580.000
Finanskostnader -29.468.000 -35.430.000 -37.239.000 -26.443.000
Finans -28.485.000 -34.478.000 -36.328.000 -23.863.000
Skattekostnad -17.150.000 2.007.000 -6.952.000 -9.271.000
Årsresultat 47.607.000 -13.454.000 13.105.000 29.296.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 64.757.000 -15.461.000 20.057.000 38.567.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 3.174.000 597.000 313.259.000 498.706.000
Fast eiendom 2.061.525.000 1.982.012.000 1.698.869.000 1.470.904.000
Sum anleggsmidler 2.070.976.000 1.996.264.000 2.025.638.000 1.983.144.000
Varebeholdning 331.000 339.000 407.000 414.000
Kundefordringer 3.423.000 4.574.000 2.695.000 2.747.000
Andre fordringer 6.193.000 6.125.000 3.182.000 4.985.000
Kasse, bank 163.104.000 137.901.000 105.098.000 180.712.000
Sum omløpsmidler 173.051.000 148.939.000 111.382.000 188.858.000
Sum eiendeler 2.244.027.000 2.145.203.000 2.137.020.000 2.172.002.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0
Sum immatrielle midler 0 0
Driftsløsøre 6.227.000 5.680.000 6.531.000 6.288.000
Sum varige driftsmidler 2.070.926.000 1.988.289.000 2.018.659.000 1.975.898.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 7.975.000 6.979.000 7.246.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 291.740.000 244.133.000 257.585.000 244.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 43.568.000 36.179.000 43.593.000 41.406.000
Sum egenkapital 318.483.000 270.876.000 284.328.000 271.222.000
Sum langsiktig gjeld 1.873.195.000 1.834.561.000 1.805.296.000 1.713.825.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Leverandørgjeld 368.000 9.513.000 21.614.000 32.716.000
Betalbar skatt 11.324.000 5.412.000 3.384.000 4.663.000
Skyldig offentlige avgifter 4.762.000 4.605.000 6.571.000 4.030.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.895.000 20.236.000 15.826.000 145.546.000
Sum kortsiktig gjeld 52.349.000 39.766.000 47.395.000 186.955.000
Sum gjeld og egenkapital 2.244.027.000 2.145.203.000 2.137.019.000 2.172.002.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 120.702.000 109.173.000 63.987.000 1.903.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.7 2.4 1
Likviditetsgrad 2 3.3 3.7 2.3 1
Soliditet 14.2 12.6 13.3 12.5
Resultatgrad 32.8 8.3 17.9 22.5
Rentedekningsgrad 3.2 0.5 1.5 2.4
Gjeldsgrad 6.0 6.9 6.5 7
Total kapitalrentabilitet 4.2 0.9 2.7 3
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2021
Normal beretning
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00