Konsernregnskap
Firma: Uloba - Independent Living Norge Sa Organisasjonsnr: 963890095
Postadresse: Postboks 2474 Strømsø Foretakstype: SA
3003 Drammen Etableringsdato: 17.10.1991
Besøksadresse: Tollbugata 114 Antall ansatte: 6466
3041 Drammen Bankforbindelse:
Telefon: 32205910 Revisor: Deloitte AS
Telefaks: 32205919
Aksjekapital: 1 516
Web-side: www.uloba.no  
Beskrivelse 2021   2020 2019 2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 1.153.283.000 1.116.059.000 1.054.970.000 979.062.000
Andre inntekter 8.432.000 8.529.000 2.886.000 3.337.000
Driftsinntekter 1.161.716.000 1.124.588.000 1.057.856.000 982.399.000
Varekostnad -1.130.000 -1.884.000 -11.054.000 -7.945.000
Lønninger -1.040.940.000 -1.024.906.000 -976.382.000 -876.288.000
Lønn daglig leder 1.569.000 0
Avskrivning -13.218.000 -17.397.000 -16.120.000 -16.550.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -80.849.000 -51.361.000 -59.431.000 -69.228.000
Driftskostnader -1.136.137.000 -1.095.548.000 -1.062.987.000 -970.011.000
Driftsresultat 25.578.000 29.041.000 -5.131.000 12.387.000
Finansinntekter 10.078.000 9.847.000 14.575.000 2.635.000
Finanskostnader -2.098.000 -1.376.000 -969.000 -3.522.000
Finans 7.980.000 8.471.000 13.606.000 -887.000
Skattekostnad 3.170.000 -2.495.000 -1.151.000 -1.110.000
Årsresultat 36.728.000 35.015.000 7.325.000 10.390.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 33.559.000 37.510.000 8.476.000 11.500.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 737.000 0
Fast eiendom 159.481.000 128.481.000 129.505.000 130.122.000
Sum anleggsmidler 192.391.000 157.969.000 169.475.000 174.368.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 42.354.000 41.226.000 26.095.000 27.696.000
Andre fordringer 13.803.000 9.165.000 9.286.000 11.988.000
Kasse, bank 302.798.000 291.835.000 203.163.000 207.402.000
Sum omløpsmidler 497.281.000 479.763.000 375.691.000 360.368.000
Sum eiendeler 689.672.000 637.732.000 545.166.000 534.736.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0
Sum immatrielle midler 2.513.000 891.000 2.041.000
Driftsløsøre 30.397.000 29.487.000 38.342.000 42.205.000
Sum varige driftsmidler 189.878.000 157.969.000 168.584.000 172.327.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum investeringer 138.326.000 137.536.000 137.146.000 113.283.000
Sum opptjent egenkapital 252.036.000 215.308.000 180.298.000 172.973.000
Sum avsetninger til forpliktelser 662.000 0 0
Sum egenkapital 253.559.000 216.836.000 181.829.000 174.489.000
Sum langsiktig gjeld 23.157.000 28.451.000 1.261.000 3.004.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Leverandørgjeld 20.942.000 7.396.000 6.458.000 8.618.000
Betalbar skatt 5.000 942.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.470.000 95.149.000 86.888.000 84.763.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.539.000 288.957.000 268.727.000 263.862.000
Sum kortsiktig gjeld 412.956.000 392.444.000 362.074.000 357.243.000
Sum gjeld og egenkapital 689.672.000 637.732.000 545.164.000 534.736.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 84.325.000 87.319.000 13.617.000 3.125.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1 1
Soliditet 36.8 34.0 33.4 32.6
Resultatgrad 2.2 2.6 -0.5 1.3
Rentedekningsgrad 12.2 21.1 -5.3 3.5
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.2 6.1 1.7 2.8
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2021
Normal beretning
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00