Konsernregnskap
Firma: Lunner Almenning Organisasjonsnr: 912427730
Postadresse: Vannebos veg 205 Foretakstype: FLI
2743 Harestua Etableringsdato: 19.02.1995
Besøksadresse: Vannebos veg 205 Antall ansatte: 7
2743 Harestua Bankforbindelse: SPAREBANKEN JEVNAKER LUNNER
Telefon: 61323000 Revisor: Bdo AS
Telefaks: 61323663
Aksjekapital: 30 973
Web-side: www.lunner-almenning.no  
Beskrivelse 2021   2020 2019 2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 74.265.000 121.754.000 9.687.000 39.616.000
Andre inntekter 10.226.000 7.683.000 34.162.000 1.220.000
Driftsinntekter 84.490.000 129.437.000 43.850.000 40.836.000
Varekostnad -5.281.000 -3.631.000 -27.489.000 -25.427.000
Lønninger -8.294.000 -7.522.000 -8.160.000 -6.417.000
Lønn daglig leder 1..350.000 0 0
Avskrivning -3.122.000 -1.285.000 -573.000 -570.000
Nedskrivning -104.000 0
Andre driftskostnader -9.432.000 -10.431.000 -7.510.000 -5.922.000
Driftskostnader -70.442.000 -110.402.000 -43.836.000 -38.336.000
Driftsresultat 14.049.000 19.035.000 15.000 2.501.000
Finansinntekter 581.000 650.000 829.000 666.000
Finanskostnader -1.831.000 -2.567.000 -201.000 -653.000
Finans -1.250.000 -1.917.000 628.000 13.000
Skattekostnad 476.000 -3.020.000 -591.000 -519.000
Årsresultat 13.275.000 14.099.000 51.000 1.996.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 12.799.000 17.119.000 642.000 2.515.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 2.793.000 1.057.000 0 0
Fast eiendom 77.124.000 79.730.000 12.223.000 11.918.000
Sum anleggsmidler 100.371.000 93.494.000 24.943.000 24.638.000
Varebeholdning 149.247.000 105.277.000 115.958.000 40.531.000
Kundefordringer 3.943.000 6.551.000 3.451.000 5.199.000
Andre fordringer 5.171.000 2.591.000 818.000 135.000
Kasse, bank 9.684.000 18.359.000 27.868.000 35.129.000
Sum omløpsmidler 168.045.000 132.778.000 148.095.000 80.993.000
Sum eiendeler 268.416.000 226.272.000 173.038.000 105.631.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0
Sum immatrielle midler 1.794.000 1.165.000 4.283.000 5.066.000
Driftsløsøre 701.000 786.000
Sum varige driftsmidler 83.129.000 84.196.000 12.924.000 12.704.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.448.000 8.132.000 7.736.000 6.869.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 76.630.000 64.812.000 40.334.000 43.705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.490.000 970.000 2.470.000 3.081.000
Sum egenkapital 107.603.000 95.785.000 71.307.000 74.678.000
Sum langsiktig gjeld 129.625.000 98.739.000 4.264.000 3.533.000
Gjeld til kredittinstitutt 65.969.000 0
Leverandørgjeld 13.604.000 25.774.000 19.978.000 4.728.000
Betalbar skatt 3.044.000 663.000 887.000
Skyldig offentlige avgifter 571.000 1.075.000 812.000 1.470.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.299.000 1.153.000 10.046.000 20.336.000
Sum kortsiktig gjeld 31.188.000 31.746.000 97.468.000 27.420.000
Sum gjeld og egenkapital 268.416.000 226.270.000 173.039.000 105.631.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 136.857.000 101.032.000 50.627.000 53.573.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4.2 1.5 3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.3 1.5
Soliditet 40.1 42.3 41.2 70.7
Resultatgrad 16.6 14.7 0 6.1
Rentedekningsgrad 7.7 7.4 0.1 3.8
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 5.5 8.7 0.5 3
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2021
Normal beretning
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00