Konsernregnskap
Firma: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnr: 914778271
Postadresse: Postboks 980 Skøyen Foretakstype: ASA
0240 Oslo Etableringsdato: 02.12.1905
Besøksadresse: Drammensveien 264 Antall ansatte: 379
283 Oslo Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 22538100 Revisor: Kpmg AS
Telefaks: 22532725
Aksjekapital: 2 271 760 107
Web-side: www.hydro.com/no/  
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 138.118.000.000 149.766.000.000 159.377.000.000 109.220.000.000
Andre inntekter 7.742.000.000 1.241.000.000 1.537.000.000 4.473.000.000
Driftsinntekter 145.860.000.000 151.007.000.000 160.914.000.000 113.693.000.000
Varekostnad -84.592.000.000 -97.474.000.000 -102.523.000.000 -69.849.000.000
Lønninger -23.767.000.000 -24.871.000.000 -23.176.000.000 -13.285.000.000
Lønn daglig leder 0 0 10.472.000
Avskrivning -8.374.000.000 -8.572.000.000 -7.369.000.000 -6.156.000.000
Nedskrivning -3.879.000.000 -912.000.000 0 -5.000.000
Andre driftskostnader -17.917.000.000 -18.679.000.000 -19.324.000.000 -12.209.000.000
Driftskostnader -138.529.000.000 -150.508.000.000 -152.392.000.000 -101.504.000.000
Driftsresultat 7.331.000.000 499.000.000 8.522.000.000 12.189.000.000
Finansinntekter 290.000.000 365.000.000 255.000.000 481.000.000
Finanskostnader -5.013.000.000 -2.420.000.000 -2.315.000.000 -1.595.000.000
Finans -4.723.000.000 -2.055.000.000 -2.060.000.000 -1.114.000.000
Skattekostnad -948.000.000 -814.000.000 -2.139.000.000 -1.891.000.000
Årsresultat 1.660.000.000 -2.370.000.000 4.323.000.000 9.184.000.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 2.608.000.000 -1.556.000.000 6.462.000.000 11.075.000.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Sum anleggsmidler 104.353.000.000 110.736.000.000 106.858.000.000 108.730.000.000
Varebeholdning 19.492.000.000 20.816.000.000 26.483.000.000 20.873.000.000
Kundefordringer 0 20.743.000.000 19.983.000.000
Andre fordringer 18.364.000.000 18.959.000.000 0 0
Kasse, bank 17.638.000.000 12.286.000.000 5.995.000.000 11.828.000.000
Sum omløpsmidler 60.055.000.000 53.665.000.000 54.997.000.000 54.597.000.000
Sum eiendeler 164.408.000.000 164.401.000.000 161.855.000.000 163.327.000.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 9.357.000.000 11.501.000.000 11.443.000.000 12.712.000.000
Sum immatrielle midler 11.565.000.000 13.499.000.000 13.107.000.000 14.329.000.000
Driftsløsøre 64.245.000.000 74.243.000.000 71.299.000.000 73.020.000.000
Sum varige driftsmidler 64.245.000.000 74.243.000.000 71.299.000.000 73.020.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.543.000.000 22.994.000.000 22.452.000.000 21.381.000.000
Sum investeringer 4.561.000.000 1.604.000.000 1.776.000.000 1.913.000.000
Sum opptjent egenkapital 43.564.000.000 49.249.000.000 55.191.000.000 56.515.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.831.000.000 26.746.000.000 24.273.000.000 24.468.000.000
Sum egenkapital 77.445.000.000 84.081.000.000 90.769.000.000 92.252.000.000
Sum langsiktig gjeld 57.915.000.000 50.629.000.000 36.099.000.000 37.749.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.748.000.000 6.157.000.000 8.543.000.000 8.245.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 1.434.000.000 1.311.000.000 2.266.000.000 2.570.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.866.000.000 22.223.000.000 24.178.000.000 22.511.000.000
Sum kortsiktig gjeld 29.048.000.000 29.691.000.000 34.987.000.000 33.326.000.000
Sum gjeld og egenkapital 161.243.000.000 160.253.000.000 156.919.000.000 158.149.000.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 31.007.000.000 23.974.000.000 20.010.000.000 21.271.000.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.8 1.6 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.8 1
Soliditet 47.1 51.1 56.1 56.5
Resultatgrad 5.0 0.3 5.3 10.7
Rentedekningsgrad 1.5 0.2 3.7 7.6
Gjeldsgrad 1.1 1 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.6 0.5 5.4 7.8
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00